אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

מיהו נוצרי?

משומדים במערכת המשפט הישראלי


במהלך ארבע העשורים האחרונים מנהלת קבוצת "היהודים המשיחיים" מערכה משפטית בבית המשפט הגבוה לצדק, תוך דרישה להכיר בה כזרם ביהדות ובחברה כיהודים לצורך קבלת מעמד של "עולה חדש" מכוח חוק השבות.

בפסיקות בג"ץ שלוקטו ורוכזו בספר זה, קובעים השופטים, ללא סייג, כי "היהודים המשיחיים" מוגדרים כ"בני דת אחרת" וכי אמונתם היא כזו שאינה מתיישבת עם מושג היהדות, שבחוק השבות, על כל המבחנים שבה, בין על פי הדת בה בחרו, בין על פי עולם היהדות ובין על פי גישתו של היהודי החילוני הליברלי.

"לפנינו 'יין ישן בקנקן ישן', אלא שהתווית הוחלפה, שופרה, ונעשתה מצודדת יותר את העין, ופה ושם גם את הלב. אך אסור לה שתטעה אותנו לסבור שלפנינו יהדות מסוג חדש, שכן זו אותה גברת נוצרית בשינוי קל של אדרתה."

(הגב' יהודית היבנר, בג"ץ דורפלינגר).

הדפס