אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

חוות דעת משפטית,אקדמאית, בעניין ה"יהודים המשיחיים"

הדעה הרווחת בקרב היהודים המשיחיים נוטה לחשוב כי רק קומץ קטן של דתיים קיצונים נאבק בהם ומגדיר אותם ככת נוצרית ולשאר האוכלוסייה בישראל אין כל התנגדות לתנועה, ואף מכונים לראות בהם כיהודים לכל דבר.

בפניכם ציטוטים הלקוחים מחוות דעתם של משפטנים, הוגי דעות, אנשי דת, ועוד... בם ניווכח, כי המאבק הוא לא רק נחלתם של חוגים קיצוניים אלא זו דעתם הכללית של יהודים באשר הם.

 

 

חוות דעת משפטית

 

חוות דעת אקדמאית