אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

ד"ר איתן בר

תיאולוג

"ואכן, חלקים גדולים ממנה (מהיהדות המשיחית) בעלי מוטיבים כיתתיים חזקים."

הדפס