אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

פרופסור דוד פלוסר

מגדולי ההיסטוריונים והחוקרים בישראל, בעל שם עולמי בתחומי ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת הבית השני, תקופת התנאים, וחקר הנצרות הקדומה.

"בין היהודים המשיחיים קיימים גוונים שונים ביחסם אל התורה ואל המצוות...

 

"רובם ככולם של יהודים נוצרים אלה אינם אוהבים את השם 'נוצרי' והם מתקראים 'יהודים משיחיים'. הללו, בתור מומחים ליהדות, משמשים לפעמים שליחים ומיופי-כוח של העדות הנוצריות תומכות המיסיון...

 

"עם זאת החיפוש אחרי השורשים היהודיים בקרב הנצרות, בכלל, יוצר אווירה נוחה לפעילות 'היהדות המשיחית' הזאת לכל גווניה. מאידך, משמעות 'היהדות המשיחית' אינה נהירה ליהודים חילוניים כשהם בורים ונבערים בענייני היהדות.

 

"'יהודי משיחי' כזה כשהוא מזדהה עם היהודים או גם דובר הגות ציונית ומה עוד שומר חלק מן המצוות נחשב לא פעם יהודי ככל היהודים - ואילו סכנתו הישירה והעקיפה מרובה"
 

יהדות ומקורות הנצרות, ספרית פועלים, הוצאות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, הדפסה שנייה 1979, בעמ' 25-26

"מבחינת המבחן התיאולוגי משתייכים היהודים המשיחיים לעולם הנצרות"

הדפס