אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

אלי ויזל

אינטלקטואל וסופר יהודי ניצול שואה, חתן פרס נובל לשלום בשנת 1986, עוסק בפעילויות חינוכיות להנצחת זכר השואה ומניעת התרחשותה שנית.

"הם (היהודים המשיחיים) בלתי הוגנים, הם צבועים, אין להם אומץ להצהיר בכנות שהם החליטו לזנוח את עמם ואת מורשתם. באומרם לקרבנותיהם כי אפשר להיות יהודי ונוצרי גם יחד… הם מטילים מלכודת של תחבולות ושקרים. ויותר גרוע מזאת, הם משחקים במקומות תורפה של הקורבנות שלהם. כל הזמן מנצלים חולשה, אי-ידיעה, וחוסר אושר. הם מציעים "משפחה חדשה" שאמורה להחליף את האמיתית, ה"חברה" שהייתה חסרה עד עכשיו, ובתחילה, אווירה דתית "שלא מחייבת". אח"כ מאוחר מדי כדי לחזור אחורה: "מבצע פיתוי" הצליח."

הדפס