אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 329/87

ריצ'רד (אריה) סורקו-רם נגד שר הבטחון יצחק רבין
כ"ז כסלו תש"ן (25.12.89)

"המאמין במשיחיותו של ישו מוציא עצמו מכלל היהדות על כל גווניה וזרמיה."

"העותר נמנה על כת "היהודים המשיחיים"; דבר זה אינו שנוי במחלוקת. על מהותה של כת זו, על עקרי אמונתה ודרכי פעולתה עמדנו במפורט בבג"ץ 265/87 הנ"ל... (שם) באנו למסקנה כי יהודים המשיחיים המה כת מעולם הנצרות..."

נאמר על-ידי משנה נשיא בית משפט העליון, מנחם אלון.

הדפס