אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 563/77

איילין דורפלינגר נגד שר הפנים ד"ר יוסף בורג
(15.3.1979)

"איש אינו כופה על העותרים השתייכות לדת פלונית. העותרים, מרצונם החופשי, מאמינים ומשוכנעים בנכונות עקרונותיה של 'דת פלונית' ורשאים הם להאמין ולשתכנע בכך. אך הם אינם רשאים לכפות את עצמם על העם היהודי ולראות עצמם בניו של עם זה שמזה אלפיים שנה רואה בכל אחד מהם וכיוצא בהם כמי שהוציא עצמו מכללה של האומה העברית."

נאמר ע"י נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר 

הדפס