אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 72/62

דוד אוסוואלד רופאייזן (האח דניאל) נגד שר הפנים
כ"ב חשון תשכ"ז (19.11.1962)

"דת ישראל, כמו כל דת אחרת, היא לפי עצם מהותה טוטאלית, כל כוללת, ואינה יכולה לראות עצמה כ'שותף' עם מישהו אחר. הדיברה השנייה: 'לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני", מבטאת במלוא החריפות את האקסקלוסיביות הזאת; הדברים עתיקים."

שופט בית משפט העליון משה זילברג

הדפס