אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 467/75

ג'יימס מילטון ומרתה פטרישה האטשינס נגד שר הפנים
(19.5.76)

" על ישועים הנחשבים ומקובלים כיהודים טרם שמענו. הדבר פשוט אינו מתקבל על הדעת. לפי כל מבחן שהוא, הלכתי-דתי או משפט חילוני, אין דבר כזה.שאלו נא יהודי ברחוב אם יתכן דבר כזה ותשובתו הוודאית תהיה: "לא". ידוע שישנה כת של אנשים שנולדו יהודים והפכו למאמינים בישו המשיח הקרויים "עברים משיחיים". הם כביכול רוצים לשמור על מוצאם היהודי, אבל היהדות הקיאה אותם ובקהל ישראל לא יבואו".

"… יהודי שהמיר את דתו הוציא את עצמו מכלל ישראל דווקא במובן החילוני המקובל בעם ובמובן זה – להבדיל מהגישה הדתית – אין הוא עוד בבחינת יהודי."

נאמר ע"י צבי ברנזון, שופט בית משפט הגבוה לצדק (1953-1977)

הדפס