אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 265/87

גרי ושירלי ברספורד נגד שר הפנים
א' תמוז תשנ"ב (2.7.92)

"...ההסטוריה עשתה את שלה במשך כאלפיים שנה, והשם 'ישו הנוצרי' הפך לסמל של שלילת היהדות וניתוק מישותה ההיסטורית..."

 

שופט בית משפט העליון מנחם אלון

 

 

"... גורמים אלה (לאומיים, דתיים, לשוניים, היסטוריים...) מובילים היום כולם למסקנה, כי מי שמאמין במשיחיותו של ישו ורואה באמונתו זו את האפקטיבית שבאמונותיו ועושה לה נפשות ומתרכז לשם כך בקהילות הרי הוא אדם המאמין בדת אחרת..."

 

"המבחן הראוי הוא המבחן החילוני-לאומי, המשקף את התודעה הלאומית שלנו כיום. נראה לי כי לענין תודעה לאומית זו קיים קונסנסוס רחב בעם היהודי, וקיימת בו הסכמה לאומית, כי אמונה בישוע כמשיח, מלך היהודים ובן האלוהים והטפה אקטיבית להגשמת אמונה זו בין היהודים, תוך יצירת קהילה מיוחדת לשם כך, כי כל אלה עושים את האדם לבן דת אחת, באופן שנשללת יהדותו. על פי תודעה זו אנו רואים בעותרים בני דת אחרת. בנתני ביטוי לתודעה לאומית זו, ולהסכמה לאומית זו, איני מטיל על החברה הישראלית השקפת עולם פרטית. איני מכריע גם בשאלה עליה קיימים חילוקי דעות עמוקים ואין בה קונסנסוס חברתי. נראה לי כי הדת האחרת, אליה משתייכים העותרים, הינה - לפי המבחן החילוני - הדת הנוצרית..."

 

נאמר ע"י נשיא בית משפט העליון לשעבר אהרן ברק

 

 

"ברור שאדם המאמין באלוהות של ישו כחלק מהאלוהות המשולשת, הרי הוא אדם שהנצרות - כמעט ללא הבדל בין זרמיה השונים - יכולה למנותו עם בניה."

 

נאמר ע"י שופט בית המשפט העליון ד"ר אלפרד ויתקון

הדפס