אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

בג"ץ 758/88

ריצ'רד וויקי קנדל נגד שר הפנים
א' תמוז תשנ"ב (2.7.1992)

אין כל קשר בין חופש המצפון והדת לגבי השאלה מי הוא יהודי לפי חוק השבות; אין לפגוע בחופש המצפון, הדת והאמונה של העותרים, אך אם אמונתם היא כזו שאינה מתיישבת עם מושג היהדות לפי חוק השבות, לפי כל המבחנים, בין על-פי הדת אותה בחרו, בין על-פי עולם היהדות, בין על-פי גישתו של היהודי החילוני-ליברלי, אין הם יכולים להיחשב כיהודים לצורך חוק השבות

שופטת בית משפט העליון שושנה נתניהו

הדפס