אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

מעמד הר סיני

יחודיותה של דת ישראל

אין דת בעולם אשר מעיזה או העזה לטעון כי ספר חוקיה ניתן לה במעמד התגלות אלוקית או אפילו מלאכית - בפני מאה אנשים. גם אין מי שטוענת שספר חוקיה ניתן בפני חמישים איש....

 

היהדות, מלבד הידוע והמפורסם כי היא מקורית והקודמת לכל הדתות המונותיאיסטיות המהוות חיקוי זול לה באורח בולט, היא גם היחידה בעולם הטוענת: האלוקים התגלה במעמד נשגב לעיני כל בני עמי, אשר מנו אז שש מאות אלף איש מלבד נשים וקטנים כדי להעניק לאנושות ספר השימוש הנכון בעולם. כאשר היהדות נוקבת בתאריך ההיסטורי המדויק (ו' סיון שנת ב' תמ"ח), ביום השבועי המדויק (שבת), בעת המדויק (זריחה), ובמקום המדויק (מדבר סיני בסמוך להר סיני) אשר בו התרחש אותו מעמד נשגב.

 

זאת ועוד. אילולי התקיים מעמד אלוקי זה, הרי לא יתכן "להשחיל" להיסטוריה סיפור כזה ולבקש מעם שלם לשמור 613 מצוות אשר מחייבות בין השאר שמירת שבת על כל פרטי הלכותיה, טהרת המשפחה, הנחת תפילין, איסורי אכילה, שמירת שמיטה, תרומות ומעשרות, וכו', וכו', שהרי מיד ישאלו המאזינים את המספר: כיצד נאמין לך?? איך יתכן שמעמד אדיר זה אשר לדבריך ולפי דברי הספר שבידך, היה בפני כל אבותיי, לא היה ידוע להורי ולאבותיהם במשך כל הדורות עד היום. מדוע הם לא שמרו וקיימו את כל אשר אתה מבקש ממני??

 

ועוד נוסיף אף יותר מכך. אם היה מנסה מישהו להשחיל סיפור כזה להיסטוריה בטענה שהיה סיפור כזה ונשכח וכו' הרי:

 

א.      איש לא היה מקבל טענה כזאת, שהרי היא סותרת את האמור בתורה עצמה שלעולם היא לא תשכח מעם ישראל (דברים לא, כא).

 

ב.      אם כן, הרי היינו צריכים היום לדעת זאת, שהיה סיפור כזה ונשכח, ולפי כך וכך שנים נודע איך שהוא למישהו והוא פרסמו. ואילו לנו ידוע כי במשך כל שנות ההיסטוריה של העם היהודי הועברה התורה כפי שהיא כיום בדיוק, מאב לבן ברצף גמור, ממעמד הר סיני ועד דורנו זה.

 

 

למה יהודים לא מקבלים את הברית החדשה?

 

-       אם הקב"ה ש"חתם חוזה" עם כל העם כולו, היה רוצה להביא בו שינויים, היה צריך לעשות זאת עם כל העם כולו.

-       הברית החדשה הטוענת כי הינה המשך של התנ"ך מצטט ממנו פסוקים רבים:

א)      חוץ מהקשרם

ב)      בשיבוש גמור (המראה על כוונה לסלף ו/או על בורותם של מחבריה)

ג)       שאינם קיימים במקור

 

ועוד ניתן למצאו אין ספור של סתירות פנימיות חדות, פרשנויות מסולפת...

 

לכניסה לפורמים


הדפס