אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

יהודי משיחי מבקר את ההנהגה

בעבר פרסמנו דעתו של המטיף האמריקני ג'ייקוב פראש לגבי השחיתות המוסרית של ראשי קהילות ישראלים מסויימים, הפעם אנחנו מביאים כתבה של יהודי משיחי וותיק (שעדיין משיחי) המביע את כאבו על התנהגותם הלא ראויה לכאורה של ראשי קהילות שהכיר.
גם אם לא מסכימים עם כל התוכן, לא נגענו.
4/09/2015

ברצוני להבהיר לקורא נקודה חשובה: אין בכוונתי לדבר על מנהיגים סורחים במילים דיפלומטיות, אי אפשר וזה לא מתאים. הסירחון כל כך גדול וחזק, אי אפשר להתייחס אליו במילים עדינות, או פחד לחושפו. אני חייב להזכיר שגם דבר ה' לא משתמש לגבי מנהיגים סורחים במילים עדינות, אלא במילים של משפט, אמות מידה, שכר ועונש, אגם האש והגפרית, ועוד...

כאשר עם ישראל דרש מהנביא שמואל להמליך עליהם איש למלך בכדי להידמות לגויים שמסביבם, ענה להם שמואל והזהירם בעצת ה'. בין היתר הוא אמר: "המלך ייקח מבניכם ומבנותיכם להיות לו למשרתים לכל צרכיו. בכדי למלא את צרכיו יצטרך המלך לנשל אתכם מחלק מרכושכם, עבדיכם ושפחותיכם, ואתם תהיו לו לעבדים".
במלים אחרות, ה' גילה לעם ישראל את הסוד שבמעמדו של המלך, או לחלופין של מנהיג. ככל שהמלך או המנהיג יהיה עשיר יותר, כך יהיה מעמדו מבוסס יותר. עושרו של המלך הוא המאפשר לו לרכוש כוח, עמדה, השפעה ושליטה. כמו כן, אם המלך יהיה פחות עשיר, כל אלה יהיו פחותים בהתאם. ה' ידע זאת, ומראש הזהיר את עם ישראל שזהו מנהגו של עולם, ושהם לא יוכלו להימלט מכך.
למרבה הצער, זהו מנהגו של עולם גם היום. כל אדם יודע שעושר יכול להקנות לו את כל שהוא מקנה למלך, כדבר ה' לעם ישראל.

ניקח לדוגמה את האדם העשיר בעולם. אם אדם זה היה דלפון חסר כל או הומלס חסר בית, הוא יכל רק לחלום כל ימי חייו לפגוש את נשיא ארה"ב לשיחה של מספר שניות. בגלל עושרו הרב, יש לעשיר ביותר בעולם כוח רב, מעמד גבוה מאד, ושליטה רחבה מאד אפילו באנשי מפתח הנמצאים בעמדות חשובות מאד בארה"ב ובעולם כולו, כולם מנשקים ומלקקים את עפר רגליו. עד כאן הוסברו דברים הידועים לרוב בני האדם. אך איך כל זה נוגע ליהודים המשיחיים, או יותר נכון, למנהיגיהם?

זה לא סוד שכל מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל יודעים את כל הדברים שהסברתי לעיל. רועי קהילות, מטיפים, מורים וזקני קהילות, כולם מכירים את הפורמולה האומרת כסף מקנה כוח. אין ואף לו אחד מביניהם שלא רוצה להיות עשיר ומשפיע, זה טבוע בטבעו ואופיו של כל אדם בעולם, ומנהיגי היהודים המשיחיים הם גם ככל האדם. חלקם הקטן, או שהחליט מראש שלא לשאוף לכך כי לא נראה סיכוי באופק, או שיש להם את הרצון, אך היכולת או האפשרות לא בנמצא. היתכן שחלקם הקטן מאד הם צדיקים נסתרים המסתפקים במועט? כך או כך, רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל הם ככל האדם, ואם תהייה להם האפשרות להתעשר בכל דרך שהיא, כמובן שיעשו זאת בשמחה רבה.

מה אפשר לרוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל להתעשר, ובאיזה דרך? רובם שואף לעושר המקנה כוח. אם אדם היה מתעשר וכוחו מתרבה מתוך עבודת כפיים טהורה וישרה, הייתי אומר שאת אותו אדם ברך ה' וזהו חלקו בעולם הזה. אך אדם אשר ברוב ימי חייו לא עבד בכדי להיות עשיר ורב נכסים, אלא השיג זאת בדרך מניפולטיבית נחשית ופתלתלה, דרך השקר וההונאה, ובעוד דרכים פסולות לאין ספור, את כל זאת אי אפשר להסתיר מעיני ה' היודע הכל. רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל הם כאלה!

במשך יותר מארבעים השנים האחרונות, מיליוני נוצרים מכל רחבי העולם האוהבים את ישראל ורוצים לראות את היהודים נושעים, נידבו ותרמו במשך שנים ארוכות ורבות לא פחות מאשר ממאות רבות של מיליוני דולרים אשר הגיעו למנהיגי היהודים המשיחיים בישראל, אך רוב כסף זה לא מצא את ייעודו בבישור לעם ישראל, אלא מצא את יעדו הסופי שהוא כיסיהם, חשבונות הבנק המנופחים, והרכוש הרב שצברו רבים מאד ממנהיגי היהודים המשיחיים בישראל במשך שנים רבות. ישנם ביניהם כאלה שאף פעם בחייהם לא עבדו ולו יום אחד בכדי להרוויח את כספם ביושר.

כולם יודעים את הסוד שאלוהים גילה לעם ישראל בפי שמואל הנביא, כסף ורכוש מקנים עמדה, כוח, שלטון והשפעה, מבחינת "בעל המאה הוא בעל הדעה". בכל הדברים האלה ברך ה' את אברהם, בהיותו עשיר ורב נכסים בהם ה' העשירו, לא ייתכן שאבי האומה היהודית יהיה עני דלפון וחסר כל. ברכת ה' על אדם בעולם הזה תמיד טובה ורצויה, אך להשיג עושר בדרך מרמה מניפולציה שקרים וכל דרך שלילית ופלילית אחרת רק שופך אור על רבים ממנהיגי היהודים המשיחיים בישראל, הנראים בשיא שפלותם כחלאות אדם מן הסוג הנמוך ביותר, המסוגלים למרר את חייהם של מאמינים משיחיים תמימים ומשפחותיהם ולרמוס את חייו וכבודו של כל אדם אשר ינסה להעז לעמוד בדרכם. זהו אופי של אנשים הנמצאים בשיא הזוהמה האנושית, דומים מאד לפוליטיקאים השנואים כל כך בכל העולם.

כל אחד מאתנו נכשל פעם אחת ויותר בחייו בחטא שפיטת הזולת, וכמובן אני לא יוצא מן הכלל. בסיום אחת מאספות הקהילה לפני שנים רבות, בה הטיף הרועה דברי מוסר לכל הנוכחים, חשבתי לעצמי... מדוע הרועה הזה מציב עצמו מעל כולם? הרי הוא כמונו כמו כולם בשר ודם עם כל החסרונות שבו. איך הוא מעז להטיף לאחרים דברי מוסר אשר הוא עצמו לא חי אותם? בקיצור, שפטתי אותו בלבי ולא הייתי צריך לעשות זאת. לאחר זמן קצר שמעתי את רוח ה' אומר בתוכי: "האם אתה מכיר מישהו המתאים יותר ממנו להיות בתפקיד הזה"? שאלה זו שאלוהים שאל אותי טלטלה אותי בחוזקה מכיוון שבעקבותיה הוא בטובו אפשר לי להבין גם דברים אחרים. זה היה כאילו שאלוהים אמר: "אין אדם מושלם, לכולם יש חסרונות ("אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא") ומבין כולם אני מציב את המתאים ביותר". אין בנמצא אדם ללא חסרונות, ה' צריך לעשות את הטוב ביותר עם מה שיש לו.
מכאן ועד הכללת רוב מנהיגי היהודים המשיחיים הדרך הייתה קצרה מאד, שהרי כולם לא מושלמים, וחלקם רחוק מאד מכך. חולשתם הבולטת ביותר והמשותפת לכולם היא האהבה והרדיפה אחרי הכסף. רדיפת הממון תמיד חייבת להיות מלווה בצדדים אפלים נוספים כמו מניפולציה ושקר. הדבר המצער הוא שמחלה זו רווחת בקרב רבים מאד ממנהיגי היהודים המשיחיים בישראל.

"יהודים משיחיים" זה לא כת! אז מדוע רבים מאד בישראל קוראים לגוף זה "כת"? התשובה פשוטה. המאמינים בישוע למיניהם יכולים להיות אנשים נהדרים אם כי לא מושלמים, אך רבים ממנהיגי הקהילות שלהם מתנהגים ומתנהלים כמו מנהיגי כת, אז מה הפלא שרבים רואים את גוף היהודים המשיחיים ככת? אם לרוב מנהיגי הקהילות המשיחיות בישראל הייתה התנהלות אחרת, אז הכול היה שונה. מי שרוצה, יכול להמשיך להתנהג כמו בת יענה, לטעות ולהטעות אחרים, ולומר שהשטן נלחם נגד המאמינים בישוע. כל זמן שרוב ההנהגה לא תשנה את דרך התנהגותה והתנהלותה, חותם "כת" יישאר עליה.

אני אסביר את דבריי. כמו כל מנהיגי הכתות בכל העולם, גם רבים ממנהיגי היהדות המשיחית בישראל רודפים אחרי הממון, מה שמעניין אותם בעיקר הוא כיסם כריסם ורכושם, הרבה יותר מאשר הנפשות אשר הם מופקדים עליהם. הם סגורים הרמטית לגבי בקורת כל שהיא, במיוחד אם היא באה ממשיחי. הם "יכרתו את ראשו" מיד בהזדמנות הראשונה שתהייה להם, ומכיוון שרובם מאוגדים ומאוחדים, האחד יכסה את ישבנו של האחר, כל זאת מכיוון שרובם יודעים כי גם הם זקוקים לכיסוי ישבן. משיחי שיעז להעביר בקורת כל שהיא על מנהיג בקהילה משיחית ימצא עצמו מהר מאד מושפל מסולק ומנודה מקהילתו, ואף תימנע ממנו כניסה לקהילה אחרת, שהרי רובם מסואבים ומזוהמים בנגע רדיפת הממון, וכמובן שלא ירצו לקבל בקהילתם "מחולל צרות".

מתוך ניסיוני העשיר מאד במשך שלושה עשורים כיהודי משיחי, היה לי ה"כבוד" אף להכיר רועה קהילה מראשל"צ שבצע מעשה פלילי, אנס בחסות חוק היהודים המשיחיים. הוא אינו מסתיר זאת ממנהיגים אחרים, שהרי רובם אחים לזוהמה, ולא יעזו לעשות דבר.

למה דומה הדבר? אם עובד ציבור בכל תפקיד או דרגה, יחשוף מעשי שחיתות במערכת הציבורית, מיד תקום עליו כמעט כל המערכת בכדי להשתיקו. מדוע? מכיוון שחלקים גדולים מאד במערכת הציבורית בישראל נגועה בשחיתות מכל הרמות. מאד מהר תגרום המערכת לאותו חושף שחיתות להיפלט מעבודתו. ישנם חושפי שחיתות הסובלים מאד, וגם כאלה המשלמים בחייהם.

למרבה הצער, מהבחינה הזאת המצב בקרב היהודים המשיחיים בישראל מאד דומה למצב המערכת הציבורית בישראל. ברגע שיהודי משיחי יתחיל לתהות ולשאול את עצמו ואחרים איך משתמשים מנהיגי הקהילה בכספים הרבים הנתרמים לקהילה ע"י נוצרים מחו"ל. או אם יעשה יותר גרוע, יבקש ממנהיגי הקהילה למסור דו"ח לכל הקהילה על השימוש בכספי התרומות, אפשר לומר שיהודי משיחי זה יגמור מהר מאד את הקריירה. רוב מערכת מנהיגי הקהילות המשיחיות בישראל תקום נגדו, ותשתף פעולה ע"י נידויו מכל קהילה משיחית אחרת בישראל או מחוצה לה, הוא יירדף ע"י מנהיגות המשיחיים עד סוף ימיו, ללא אפשרות להצטרף לקהילה משיחית כל שהיא. זהו לצערי המצב העגום בקרב קהילת היהודים המשיחיים בישראל.

תגובה דומה תינקט נגד כל יהודי משיחי בישראל, אשר יעז לתמוך באמיתות תנ"כיות בהן מחזיקים היהודים הדתיים בישראל. גם הוא יסולק בבושת פנים, ויבודד מרוב הקהילות המשיחיות. את הדברים הבאים אני כותב מתוך הכרת המציאות העצובה והעגומה של גוף היהודים המשיחיים בישראל, הכרות מאז 1985, כמעט שלושים שנים של עצב, מכיוון שאת מה שאני מתאר התחלתי לראות לאכזבתי כבר מן השנה הראשונה. האם רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל אנשים ישרים הם? מה דבר ה' אומר עליהם? ובכן, דבר ה' מדבר עליהם ועל כולנו באומרו: "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". כלומר, רועה קהילה משיחית נחשב בעיני אנשי קהילתו כאדם ישר, דובר אמת, ו"צדיק" יותר מאחרים (וכך אמור להיות) אך המציאות העצובה מראה לנו את רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל כרחוקים מאד מכך.
ה' אומר שגם המנהיגים חוטאים, מי יותר ומי פחות, אך לאלה החוטאים יותר יש גם כישרון גדול יותר בעזרתו הם מנסים להסתיר את קלונם. הם יודעים היטב ואף מלמדים זאת בקהילותיהם, שאלוהים רואה הכל, וכולם ישפטו על מעשיהם אף על פי שמלמדים הם זאת בעצמם. כנראה שהרדיפה אחרי הממון הכוח והשלטון מעוורת אותם, "כסף יעוור עיני חכמים"...

מצב נהדר יכל להיות אם כל נושע באמונת ישוע היה משתנה והופך להיות צדיק גמור, אך כולנו יודעים שלא כך הוא. אדם יכול להיוושע מתוך אמונתו בישוע, ועדיין להמשיך במעשיו כפי שנהג לעשות בתקופת היותו אובד, כאלה מסואבים הם למרבה הצער רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל. רובם נקראו ע"י ה' לשרתו, שהרי רק הוא מעלה ומוריד מנהיגים. אך המצב העגום הוא שהם נענו לקריאה וניצלו את את מעמדם בכדי למלא את זממם בדרכים מתוחכמות של מנהיגים מצליחים. בראשם עומד ראש השועלים מרמת השרון אשר לפני שנים רבות התוודה בפני באחד מן הרגעים הנדירים שהיו לו כאדם דובר אמת באומרו לי... "אלוהים לא קרא לי כלל להיות רועה קהילה אלא אוונגליסט", כך על פי דבריו. אני אומר שכרועה קהילה היו לו הרבה יותר אפשרויות מעמדה של שלטון וכוח למלא את כרסו במיליוני דולרים, דבר הנעשה על ידו במשך ארבעים שנה בדרכים שונות ועקלקלות.

אז מדוע אנשי הקהילות התמימים בישראל הולכים כמו בעיניים עצומות ובביטחון כמעט מוחלט אחר הדרכתו של מנהיגם? התשובה פשוטה מאד. אחד הכישרונות הבולטים של מנהיג מצליח)במקרה זה מצליח להונות(הוא הכריזמה וכושר שכנוע מעולים. כאשר מנהיג רודף ממון מצליח להונות את ההולכים אחריו, הוא עושה זאת בכישרון רב של משחק מתוחכם, מניפולציות, שקרים, ושלטון ביד רמה ע"י השתקה וסילוקו המיידי והמהיר מאד של אדם בקהילתו המזהה את נוכלותו. סילוקו המיידי מן הקהילה, ואיסור חמור על כל אנשי הקהילה לדבר או להיות בקשר אתו. כמובן שלא יאפשר למסולק להתחבר לקהילה משיחית אחרת בכל רחבי המדינה. יפרסם עליו שקרים, ישחיר את שמו ברבים בעזרת משלוח מכתבים שקריים למנהיגי כל הקהילות. כמו כן הוא ינצל את הכוח שיש בידו, והוא המיקרופון, בו הוא ישתמש בכדי להרעיל את כל אנשי קהילתו וישחיר את פני המסולק בעיני כולם, את כל זאת הם יודעים לעשות ומאומנים בכך היטב, מכיוון שלא מעטים הם המאמינים המסולקים בבושת פנים מן הקהילות המשיחיות בישראל, אשר כל עוונם היה זיהוי רועה קהילה נוכל.

את כל זאת, ודברי נוכלות אחרים מצליחים רועים בקהילות המשיחיות לעשות בכישרון רב, כישרון של מנהיגים אשר ה' קראם והתכוון שיהיו אבא ורועים טובים לאנשי קהילותיהם, אך במקום זאת הם מנצלים את כוחם ועמדתם למטרותיהם האישיות אשר מסתבר רדיפת הממון עומדת בראש סדר העדיפויות. לרוב בני האדם הנחשפים לכסף רב קשה מאד לעמוד בפיתוי. הדבר אינו נכון לגבי אדם המושלם ברוחו נפשו וגופו, וכפי שאנחנו יודעים אין אדם כזה חוץ מישוע. רוב מנהיגי היהודים המשיחיים רחוקים מאד מלהיות כמו ישוע, יש להם את כל החולשות הקיימות במין האנושי, שהרי הם בני אדם כמו כולם. חולשתם הבולטת ביותר היא הקושי לעמוד בפני פיתוי הממון.

אם יש למישהו ספק בדברי, שינסה להסביר לעצמו איך נעלמו כלא היו מאות מיליוני הדולרים אשר נתרמו לרועי הקהילות ע"י נוצרים רבים אוהבי ישראל מרחבי העולם במשך עשרות שנים, כסף אשר רק אחוזים זעומים ממנו הלכו להוצאות הקהילה השוטפות, אך רובו נכנס לכריסם של רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל. חייבים לחשוב מהיכן יש לכל כך הרבה רועי קהילה כל כך הרבה כסף ורכוש רב, בזמן שלרובם אין אף תלוש משכורת אחד המעיד שעבדו בשתי כפותיהם בעבור אגורה שחוקה אחת. גם אם שלטונות המס בישראל ינסו לברר תהייה לכל אחד מהנוכלים אפשרות לחמוק, שהרי מרכז ההתנהלות הכספית שלהם לא נמצא בישראל, ועל פרצופם הם לובשים מסכות של "מתנדבים" בשכר זעום במסגרת עמותה גוף ללא רווח.

ברצוני לציין שוב שאין המדובר בכל רועי הקהילות המשיחיות בישראל אלא ברובם. עד כמה מחליאים יכולים להיות יצורים נאלחים אלה! האם נכונים הם כל הסיפורים והשמועות על מעילות וגנבות של מיליונים בזמן ש"בית-אסתר" היה בשיפוצים? אם הכל נכון, מי אמור לתת את הדין על כך? במצב זה רוב המאמינים המשיחיים בישראל שבויים תחת מנהיגותם המניפולטיבית של נוכלים חסרי מצפון.

לפני שנים רבות אני הייתי אחד המסולקים בדרך זאת, כל אשר תיארתי לעיל נעשה גם לי. כל עווני היה בתהותי מדוע רועה הקהילה חי בסטיל אמריקאי מנקר עיניים מאד, בזמן שרבים מאנשי הקהילה דלפונים החיים בדוחק ובקושי מצליחים לגמור את החודש. היו אז כמה רועי קהילות אשר העירו לו על כך, אך הוא צפצף על כולם כי הוא בעל עמדה וכח רב. האם וויתרו לו בגלל שהם עצמם מסואבים לא פחות ממנו?

במשך כעשרים שנים ארוכות מאד ניסיתי מספר פעמים בכל שנה, ליצור קשר עם מנהיגים ורועי קהילות בכדי לדבר, לברר להלבין דברים, ואולי להצליח להשלים, לנסות לתקן אם אפשר את המעוות, או לכל מטרה אחרת, תמיד נעניתי בטריקת שפופרת בצד השני, נתקלתי בחומה בצורה של יד אחת מצד כל רועי הקהילות. הם היו חייבים להמשיך לנדות ולבודד אותי מכיוון שחששו מכך שאני עלול להוציא את קלונם ברבים. את זאת אני עושה כאן ועכשיו.

בשנה האחרונה שנת 2013, משנגמרו לי הידיים שרציתי להושיט להם, החלטתי להוציא לאור ספר, אשר פרק נפרד זה יכול להיקרא בעיקר ע"י יהודים משיחיים דוברי עברית, מתוך רצון לזעוק ש"המלך הוא עירום".

רבים מאד מבין היהודים המשיחים מן השורה יודעים את כל האמיתות המוזכרות כאן, אך לא מעזים לפצות פה הן מתוך פחד גדול שיסולקו וינודו בראותם את שמנהיגיהם עוללו לאחרים, והן מכיוון שלרבים מהם אין עמוד שדרה ונוהרים על פי "חוק העדר". מעטים מאד הם הרואים את המצב האמתי והעגום, מתריעים על כך ומשלמים את המחיר. המכונה המשומנת מאד אשר פיתחה מנהיגות היהודים המשיחיים בישראל יודעת איך לסתום פיות, לאיים ולבצע, להעליב להשפיל לסלק להחרים, ועוד שיטות שטניות רבות ומוצלחות המאפשרות לרוב מנהיגות היהודים המשיחיים למשול ולעשות ככל שברצונם ללא התנגדות רצינית. אחדותם, השגת מטרותיהם (כסף...כסף...כסף) ושיטות פעולתם השטנית לא מביישת אף כת מצליחה בעולם.

זה לא סוד שהצורך שלהם לעמדות כוח ושליטה חשוב מאד, שהרי לא יוכלו לבצע את שאיפותיהם מעמדת חולשה. מספר היהודים המשיחיים לפני שלושים שנה היה כארבעת אלפים, היום בערך עשרת אלפים, השינוי זעום ביותר יחסית, לא השתנה הרבה. מה עלה בגורלם של מאות רבות של מיליוני דולרים, אשר נשלחו כתרומה מנוצרים תמימים האוהבים את ישראל, למנהיגי היהודים המשיחיים במשך שלושים ארבעים השנים האחרונות?!!!

לא כל יום מתחלף רועה קהילה, רובם מחזיקים בקרנות המזבח כבר שלושים וארבעים שנה, שהרי עמדתם היא פרה חולבת וכבור ללא תחתית. הם מסתובבים בעולם בעיקר בקרב הקהילות הנוצריות, חלקם מספרים סיפורי בדים על כמה אלוהים "פועל" ועושה בישראל, שכל יום הרבה יהודים מקבלים את האמונה בישוע, וכך הם מלהיבים ומעודדים אותם לפתוח את כיסם לרווחה. ללא בושה הם מספרים על כך שגם ערבים רבים כביכול נושעים כל יום, ושיהודים וערבים חיים בשלום ומתפללים יחד. עד לאיזה שפלות וזוהמת ביב שופכין מסוגל אדם להגיע בכדי לנצל אחרים ולהעשיר את כיסו??? ומשום מה, רובם המכריע של חלאות אלה הגיע מארה"ב, בראותם את ישראל כר פורה למעשי מרמה.

מי מהקוראים החושב שהשתמשתי במילים חריפות מידי לגבי רוב מנהיגי היהודים המשיחיים בישראל כדאי שיחשוב פעמיים, מכיוון שאינו יודע מה דבר ה' אומר על אנשים כאלה. דוגמית קטנה: "וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תיכבה והיו לדיראון לכל בשר". עם הבטחה כזאת, כל מילה הנאמרת עליהם תהייה עדינה מידי. עדיף שירדו מהבמה ויאפשרו לגוף היהודים המשיחים לפרוח במקום להיחנק תחת הנהגתם של פושעים ונוכלים תאבי ממון, אשר רק טבילה ב"אגם האש והגפרית" תוכל לקרצף אותם.

ישנה עוד סיבה לכך שרבים בישראל רואים את היהודים המשיחיים ככת. סיבה זו תהייה מובנת אחרי שנקרא מה כותבים ישראלים יהודים בויקיפדיה שבאינטרנט לגבי הפלגים השונים בקרב היהודים המשיחיים, וכך הם כותבים:
"ברוב הקהילות המשיחיות בישראל מוטל איסור על האחים חברי הקהילה ללמוד חומר הכופר באמונה המשיחית, כנגד אח שעושה זאת מוטלות סנקציות כך שהקהילה מתייחסת אליו כאל זר תוך הימנעות לעתים אף מלומר לו שלום. ישנם יהודים משיחיים הטוענים שבקהילה שלהם, אין כל איסור מה לקרוא, ואף להפך - בקהילתם כל איסור הוא בגדר חוק דתי, ויש להימנע מחוקים דתיים כי הם לוקחים את חופש הבחירה מהמאמין. עוד טוענים אותם מאמינים שבקהילתם מעודדים כל מאמין לחפש בעצמו את האמת בלי לקבל שום דבר כנכון או כמובן מאליו, רק כי מישהו אחר בקהילה אומר זאת. אותם מאמינים גם טוענים שבביתם יש ספרות רבה ומגוונת שאינה נסתרת מאף אדם. ישנן קהילות שבהן נהוג לתת תרומה (מעשר) על פי רצונו של כל מאמין, למימון הוצאות הקהילה, אך רוב הקהילות מקבלות תרומות כספיות גבוהות מאד מחו"ל.
יהודים משיחיים בישראל מתפצלים לשני זרמים עיקריים, אף שאלה אינם מוגדרים.
הפלג הראשון, הזרם המשיחי התנכ"י, רואה עצמו יהודי למהדרין על פי דתו. חברי קבוצה זו רואים בישו משיח בלבד המובטח בנבואות התנ"ך, ודוחים כל תאולוגיה המציגה אותו כאלוהים או בן האלוהים.
כן טוענים חברי הפלג שאין פסול בשקידה בספרות דרבנן כגון: תלמוד, משנה, אך אין לקיים הלכות הסותרות את הכתוב בתנ"ך או בברית החדשה או להסתמך על חלקים מספרות זו שאינם תואמים לספרי הקודש לתפיסתם. אף שליהודים אלה אין הלכה משלהם, וחלקם אף מתנגדים לתורה שבעל-פה, הם שומרים כשרות על-פי דיני היהדות ה"קראית", כמו כן רובם שומרי שבת. יהודים אלה רואים בנצרות או בכל זרם המקנה לישו מנצרת "אלוהות" כופרים ממש.
הפלג השני והעיקרי הם היהודים המשיחיים המתבססים על מוטיבים מהנצרות האוונגליסטית. חלק מחברי הפלג אינם רואים עצמם כיהודים על פי דתם, קרבתם היחידה אל היהדות היא דיבור עברית, לרוב כשפת אם, חגיגת שלוש הרגלים ומספר חגים נוספים, שלמעשה כל אחד חוגג על פי רצונו. בני פלג זה מקבלים את רוב הדוקטרינות הנוצריות, הם לא רואים הבדל ממשי בין עצמם לנוצרים אף שהם דוחים חלק מהמנהגים הנוצריים כגון: החגים הנוצריים עצמם, שימוש בפסלים, או טבילה בכנסייה. חסידי פלג זה רואים בישו משיח ישראל ובנו של אלוהים".

כמובן שהפילוג בקרב היהודים המשיחיים תורם ומדרבן רבים בישראל לחשוב שיהודים משיחיים זה "כת".

לא ארחיב את היריעה גם על כל אותם משיחיים "האוהבים" כל כך את ישראל, אשר פתחו בהמוניהם עמותות שכביכול מטרתן לעזור ל"נפגעי טרור ובני משפחותיהם", כידוע, הרבה מאד נוצרים תומכים במטרה זו עם הרבה מאד כסף.למרבה הצער, רבים מהמשיחיים האלה הם נוכלים, חלאות אשר מטרתם העיקרית היא הגדלת חשבון הבנק של עצמם. היה אפשר לכתוב מגילה ארוכה מאד על מעלליהם של החלאות, הנבזים הנמצאים בהנהגת היהדות המשיחית בישראל, אם כי לא כולם, אך רבים מביניהם. היריעה קצרה, אולי פעם מישהו יכתוב ויפרסם ספר על כך.
ועד אז... עולם כמנהגו חוגג!!!

הדפס