אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

ויכוח בין יהודי ל"יהודי משיחי"

כתב – הגנה יהודי
(שני השמות בדויים ואין להם שום קשר לאנשים בעלי אותם שמות)

6/11/2008

דור: מה הספרים והעלונים האלה שאתה מפיץ ברחוב?

ג'ים: אני מחלק ספרי ברית חדשה ועלוני הסברה.

דור: לשם מה?

ג'ים: כדי שייוושעו.

דור: בעבר ניסו נוצרים להושיע יהודים מ"גיהנום נצחי" ואף רדפו יהודים שדחו את הצעתם.

ג'ים: הם לא היו משיחיים אמיתיים!

דור: האם אינך נוצרי?

ג'ים: אני יהודי משיחי.

דור: אין הבדל בינך לבין הנוצרים. כולכם מאמינים ב"ברית החדשה" ובישו הנוצרי.

ג'ים: אני יהודי משיחי, ולמה אתה אומר "ישו הנוצרי"?

דור: הכינוי "נוצרי" נמצא ב"ברית החדשה" (מתי ב' 23) ואשר לשם "ישו", בנוסח הארמי של "הברית החדשה", בן כ-1600 שנים לפחות, אין ניקוד לאות ע ולא ביטאו אותה בתנועת פתח. יש אסמכתא לכך שכבר בימי הבית השני נחלשה בגליל הגיית האותיות הגרוניות.

ג'ים: השמטת ההגה ע יש בה כוונת זדון.

דור: אינני בטוח. אולי תופתע, אינך מבטא נכונה את שמו: אתה אומר "ישוא". רבים, ואני בכללם, אינם מבטאים בימינו את ה-ע. אבטא כדרך שאתה מבטא.

ג'ים: אבדוק את הסברך בעניין השם "ישו".

דור: אתה מכנה את עצמך "יהודי משיחי", זוהי תחבולה מיסיונרית. שום נוצרי מאמין לא יכנה את עצמו "אנגלי משיחי", "צרפתי משיחי" וכו'.

ג'ים: זכותי להגדיר את עצמי בכינוי "יהודי משיחי". האם יש לך זמן לשבת יחד ולדון בדברים?

דור: אני מוכן.

(הם נכנסים לגן קטן ומתיישבים על הספסל)

 

ג'ים: מה שמך?

דור: שמי דור, ומה שמך?

ג'ים: שמי ג'ים. האם קראת את הברית החדשה?

דור: כן, קראתי.

ג'ים: הנה, קח ספר ברית חדשה.

דור: ב"ברית החדשה" 27 חיבורים. הללו שלא נכללו בה, נדחו על –ידי אבות הכנסייה.

ג'ים: הספר נכתב בהשראת רוח הקודש.

דור: כך החליטו אבות הכנסייה. בספר יש התבטאויות אנטי-יהודיות חמורות.

ג'ים: הספר איננו אנטי-יהודי.

דור: השליח פאולוס, באיגרתו הראשונה אל התסלוניקים (ב' 14-15), כותב על "היהודים אשר אף הרגו את האדון ישוע ואת נביאיהם, ואותנו רדפו ואינם טובים בעיני אלוהים ומתקוממים לכל אדם". מה תגובתך בתור "יהודי משיחי" על דברים אלה?

ג'ים: הדברים אכן קשים.

דור: זוהי ההאשמה אנטי-יהודית פרובוקטיבית שתוצאותיה היו קשות מאד.

ג'ים: אבל גם בתנ"ך יש פסוקים קשים נגד עם ישראל. למשל, בספר דברים. (ג'ים פותח תנ"ך). אני קורא בפרק ל"ב, פסוקים 5,6: "...דור עיקש ופתלתול. הלה' תגמלו זאת? עם נבל ולא חכם". קרא בעצמך את כל הפרק.

דור: אלה דברי תוכחה של אב המוכיח את בניו. הנה בהמשך פסוק 6 נאמר: "הלא הוא אביך, קנך: הוא עשך ויכוננך". ה' מוכיח אותנו כדי שנטיב את התנהגותנו.

ג'ים: השליח כעס על שיהודים הפריעו לו בהפצת הבשורה בין הגויים.

דור: יהודי המקום קמו נגדו מפני שגרם להצטרפות יהודים לקהילת הגויים. שים לב: את הנציב הרומי שציווה את הצליבה אין פאולוס מגנה, מחשש שיעצרו את פעילות באימפריה הרומית. והנה לפי המסופר ב"ברית החדשה" (מתי ט"ז 21-23) רצה ישוע להיצלב- בניגוד לרצון השטן! אז איך אתה יכול לסבול האשמה אנטישמית כזאת הספר שאתה מפיץ ברחוב?

ג'ים: אני מאמין שהברית החדשה נכתבה ברוח הקודש ולכן הכתוב באותה איגרת הוא דבר אלוהים.

דור: "הברית החדשה" הוכרזה כספר קודש בסוף המאה הרביעית לספה"נ על-ידי הכמורה הרומית- לא על –ידי "יהודים משיחיים"! כיצד יכול אתה לכוף את עצמך להחלטה של אבות כנסיה אנטישמיים בקבלך את סמכותם הרוחנית?

ג'ים: אינני בטוח בנכונות טענותיך גם מבחינה היסטורית.

דור: נקרא באיגרת אל הפליפיים

 ג' 1-3: "ועוד אחי, שמחו באדוננו...היזהרו מן הכלבים, היזהרו מן הפועלים הרעים, היזהרו מן החיתוך (המילה): כי אנחנו בני המילה העובדים את האלוהים ברוח...". ובכן, הנימולים בבשרם, כלומר היהודים, כרוכים כאן יחד עם הכלבים ופועלי האוון: והיהודים אינם בני המילה האמיתיים!

ג'ים: המדובר במובן הרוחני, והכוונה לעובדים את האלוהים ברוח.

דור: וכי ברית המילה איננה ביטוי של דבר רוחני? הרי היא מעשה המציין כריתת ברית עם ה' על-פי דבר ה'! וכי מצוות התורה אין להם בסיס רוחני? הדברים באיגרת הנ"ל הם דברי שיטנה נגד היהודים.

ג'ים: שוב, השליח בזעמו על היהודים שהפריעו לו בהטפה לגויים, ראה בכך התנגדות לרצון אלוהים.

דור: היהודים רצו למנוע את אחיהם מהצטרף לדת חדשה. פעילותך המיסיונרית חותרת לקעקע את הזהות היהודית. הבשורה "המשיחית" החדירה למוחם של נוצרים את האמונה שהם עם ישראל האמיתי – לא היהודים חתומי המילה בבשרם (איג' אל הפיליפיים ג' 3: רומיים ט' 6).

ג'ים: גם פסוקי תנ"ך יכולים לעורר שנאה ליהודים.

דור: פסוקי התוכחה שבתנ"ך כוונו אלינו, כי בנים אנו לה' (דברים י"ד 1). רק אנטישמים יחפשו בתנ"ך עילה לשנאת יהודים.

ג'ים: בכל זאת אני מוכן לשמוע ממך דוגמאות אחרות.

דור: ראה באיגרת אל טיטוס א' 10,11: "כי יש הרבה מורדים דוברי הבל ומתעי נפש ורובם מן המולים (הנימולים), אשר סור ייסכר פיהם, ההפכים בתים כולם בהורותם דברים אשר לא כן – עקב בצע". עדיין לא ברורה לך טענתי?

ג'ים: אין הכוונה שכולם יהודים.

דור: אבל כתוב "רובם"! האיגרת הזאת נכללה ב"ברית החדשה" שבעיניך היא דבר אלוהים.

ג'ים: אבות הכנסייה, שחתמו את הברית החדשה, הודרכו ברוח הקודש כאשר כללו בספר את האיגרות הנ"ל.

דור: לפיכך אבות הכנסייה הם הסמכות הרוחנית העליונה  לגבי דידך! אציג לך קטע נוסף. על-פי "הברית החדשה" (בשורת יוחנן ח' 31-47) אמר ישוע בהמשך דבריו אל יהודים המאמינים בו:  "אתם מאת אביכם השטן, ולעשות את תאוות אביכם חפצתם: הוא רוצח... ואבי השקר" (פסוק 44). האם אתה מאמין שהוא אמר זאת?

ג'ים: הייתה לו הסמכות לומר זאת. על-כל-פנים, זה מה שכתוב.

דור: ואתה רוצה שאנו נקבל את "הברית החדשה" בתור "דבר אלוהים"! האנטישמים הגרועים ביותר אמרו שהיהודים הם בני השטן!

ג'ים: בכל זאת הברית החדשה היא הספר הטוב ביותר המעיד על משיחיותו של ישוע.

דור: אילו רצה ה' שהיהודים יקבלו את בשורתו, מדוע לא הגיעו אלינו דרשותיו באותה שפה שדיבר? מדוע עלינו לקרוא אמירות המיוחסות לו, שתורגמו מיוונית? האם בטוח אתה שלא דשו בדבריו ושלא הפכו אותם על פיהם? ה' נתן לנו את התורה והנביאים בלשון העברית- הם אינם תרגום!

ג'ים: על חשיבות השפה אשר בה נאמרו הדברים בברית החדשה לא שמתי לב.

דור: אל נא תפיץ את ספרי "הברית החדשה" וספרות "משיחית בקרב היהודים.

ג'ים: הערב לא אעשה זאת, ואשקול את טענותיך. אני רוצה לפגוש אותך עוד פעם, לדון בדברים נוספים.

דור: טוב. בשבוע הבא, ביום זה, באותה שעה. כאן.

 

פגישה שנייה

דור: שלום לך ג'ים.

ג'ים: שלום, דור.

דור: עדיין אתה מאמין ש"הברית החדשה" היא דבר אלוהים?

ג'ים: כן, זה ספר שנכתב ברוח הקודש.

דור: פשוט, עברת שטיפת מוח.

ג'ים: אתה טועה. אינך יכול להוכיח שהברית החדשה איננה דבר אלוהים.

דור: בתיאור הפיכתו של פאולוס לשליח- נאמר במעשי השליחים ט' 7: "והאנשים אשר הלכו איתו עמדו נאלמים, כי שמעו את הקול ואיש לא הביטו". לעומת זאת, במעשי השליחים כ"ב 9 כתוב: "והאנשים אשר איתי ראו את האור וייראו, ואת קול המדבר אלי לא שמעו".  האם אפשר לקבל את סמכות- השליחות של פאולוס על בסיס סתירה כזאת? יש עוד סתירות ב"ברית החדשה".

ג'ים: גם בתנ"ך אפשר למצוא סתירות.

דור: אחת הדרכים ליישוב סתירות היא על-פי העיקרון ה-13 של רבי ישמעאל. כאשר שני כתובים נראים סותרים זה את זה, אפשר ליישב זאת על-ידי כתוב שלישי. לדוגמא: בספר שמות כ' 19 נאמר: "...אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עימכם", ובשמות י"ט 20: "וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר..." ברם הכתוב בספר דברים ד' 36 מיישב את הסתירה" "מן השמים השמיעך את קולו...ועל הארץ הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש".

ג'ים: אותו העיקרון אפשר ליישם בברית החדשה.

דור: לפעמים זה יצלח, אך תיווכח ש"הברית החדשה" איננה נקייה מסתירות. הנה עוד סתירה אופיינית ב"ברית החדשה". לפי מתי כ"ז 3-8 השליך יהודה "המוסר" את הכסף אל ההיכל והלך וחנק את עצמו, וראשי הכוהנים קנו בכסף את שדה היוצר. אבל לפי מעשיה השליחים א' 18 הוא לא מת בחנק אלא נפל, בטנו נבקעה ומעיו נשפכו! ויש עוד סתירות בנוגע ליהודה.

ג'ים: בכל זאת עורכי הברית החדשה היו הגונים למדי בכך שכללו סתירות כנ"ל בברית החדשה. האם לא ידעו שזה עלול לפגוע באמינותם?

דור: הגינות בלבד איננה מהווה ערבות מוחלטת לדיוק בעדות ובהרצאת דברים.

ג'ים: עלי להודות שלא שמתי לב לסתירות הללו. ובכל זאת אני מאמין במשיחותו של ישוע גם על-פי התנ"ך.

דור: אז אתה דוחה את "הברית החדשה"?

ג'ים: לא. אני מאמין בה למרות הסתירות.

דור: איך תסביר שעל-פי מתי כ"ג 35 נרצח זכריה בן ברכיה - הוא זכריה הנביא?! והרי אין אף זכריה בן ברכיה בכל התנ"ך כולו! אז אחרי יותר מ-1600 שנים, יתקנו לזכריה בן יהוידע! מה יעשו כעת? היתקנו את ספרי "הברית החדשה" בכל השפות ויודיעו זאת למאות מיליוני הנוצרים?

ג'ים: זאת טעות סופר- דבר שקורה.

דור: אבל עד ימינו לא חשבו לתקן זאת.

ג'ים: כפי שאמרתי, זאת טעות סופר. הנרצח הוא בן יהוידע.

דור: האם אתה בכלל בטוח כי ישוע האשים את הסופרים והפרושים ברצח זכריה בן יהוידע? הרי הם לא רצחוהו! המלך יואש, מאות שנים לפני אותו דור של סופרים ופרושים – הוא שציווה להמיתו ולכן גם נענש על כך (דברי הימים ב' כ"ד 20-25). ומדוע אשמים הסופרים והפרושים בשפיכת כל הדם הנקי מימי הבל עד דם זכריה? הרי במבול נענשו רוצחים! האם אחרי כן לא נענשו רוצחים?

ג'ים: דור, השמעת לי נאום מעניין. אשתדל לבחון את הדברים ולא אחשוש לשאול את חברי המלומדים יותר.

דור: ושים לב: מרשימת שושלת האבות המיוחסת לישוע, במתי פרק א', הושמטו המלכים יואש ובנו אמציה! ברור שהשמות הושמטו בכוונה ואין זו טעות סופר. "הברית החדשה" איננה דבר אלוהים, ואני מכיר את פסוקי התנ"ך אשר עליהם מתבססת אמונתך.

ג'ים: אני מציע לך לקבל אותם.

דור: אתה מציע לנו לקבל את הנצרות?

ג'ים: תוכל לקבל את הפסוקים הללו בלי להתנצר.

דור: זוהי הצעה חלקלקה שיהודי חייב לדחותה. איפה היום כל הצאצאים של היהודים שהפכו ל"משיחיים" במשך ההיסטוריה? כולם נטמעו בכל העמים הנוצריים!

ג'ים: זאת אכן בעיה, אני מודה בכך. אבל אם העם היהודים יקבל את ישוע, תיפתר הבעיה.

דור: אכן תיפתר בכך שיושם קץ לקיום העם היהודי על-ידי התבוללות.

ג'ים: בסוף יקבל אותו העם היהודי ולא יאבד את הזהות היהודית.

דור: אז אל תטיף ליהודים עד הסוף. ובכלל, האם אתה בטוח שיהודי המקבל את האמונה "המשיחית" לא יצטרף לכנסיה הקתולית או הפרוטסטנטית? מעטים עשו כן בעבר ובהווה, ויש שהגיעו למעמד רם בכנסיות הללו. רבים לא מכנים את עצמם "יהודים משיחיים": היו מהם שקטרגו על היהדות וגרמו רעות רבות.

ג'ים: שוב, אינני יכול להכחיש כי יש בעיות, אבל כפי שאמרתי הן תיפתרנה. מכיוון שאתה יודע את פסוקי התנ"ך אשר הם הבסיס לאמונתנו, אני מציע לך לציית לנביא.

דור: למי כוונתך, לאיזה נביא?

ג'ים: בספר דברים י"ח 15 אמר משה שה' יקים "נביא מאחיך כמוני" וחובה לשמוע בקולו. הנביא הזה הוא ישוע.

דור: אתה בוודאי מפרש כך על סמך ציטוט הפסוק במעשי השליחים ג' 21 וכן ז' 37, אבל הוא לא היה כמשה.

ג'ים: משה הנהיג את בני ישראל ביציאת מצרים מעבודות לחרות, כך גם ישוע יגאל אותם.

דור: משה הוציאנו מעבדות בעזרת ה', ישוע לא גאל אותנו מן השעבוד לרומא.

ג'ים: הוא יגאל אותנו מן השעבוד האחרון.

דור: הוא לא פעל כמשה: ועל פי "הברית החדשה" כשרצה ההמון להמליכו, הוא התחמק (בשורת יוחנן ו' 14-15). ועוד, על פי מתי א' 20, אמו הרתה מרוח הקודש, אך אמו של משה הרתה מגבר! יתר על כן, ה' אישר את סמכות מנהיגותו של משה לעיני כל ישראל (שמות י"ד 30-31, י"ט 9) – דבר שלא היה כן בישוע הנוצרי. הוא לא הופיע לעיני כל עם ישראל, שכן רבים מבני עשרת השבטים היו בגלות, ורבים משבט יהודה היו מפוזרים באימפריה הרומית.

ג'ים: אני שם לב שאתה מסתמך על פסוקים מן הברית החדשה ובכל זאת דוחה את עדותם...

דור: אינני דוחה את "הברית החדשה" בתור מקור לחקר התיאולוגיה הנוצרית. לגבי דידי אין היא דבר אלוהים, וכמובן יכול אני לפנות אליה בויכוח איתך מפני שאתה מאמין בה.

ג'ים: ואני בהיותי מאמין בברית החדשה נותן אותה ליהודים כדי שייוושעו.

דור: שוב, אתה רוצה שהיהודים יקבלו את "הברית החדשה" בתור דבר אלוהים. אזי, לפי "הברית החדשה", אין אצלכם יווני ויהודים ואין מילה וערלה (הקולסים ג' 11)! כך מתירה "הברית החדשה" ל"יהודים משיחיים" להתחתן בנוצרים ולהתבולל בהם. ו"יהודים משיחיים" עשו כן בעבר וכן בהווה.

ג'ים: אבל יש יהודים חילוניים המתחתנים בנוצרים.

דור: האם זה תירוץ? הם עושים כך מן הסיבה "הטבעית" אשר אינני מצדיק אותה, אבל ל"יהודים משיחיים" יש גם בסיס דתי לעשות זאת.

ג'ים: אני עצמי סבור שאין לנהוג כך.

דור: אבל המציאות הזאת היא תוצאה של קבלת "הברית החדשה" בתור דבר אלוהים! וסברתך נוגדת את דברי "הברית החדשה".

ג'ים: לא, פאולוס אשר כתב שאין יווני ואין יהודי במשיח התכוון במובן הרוחני, שהרי הוא גם אומר שאין זכר ואין נקבה במשיח (גלטיים ג' 28).

דור: מציאות הקיום של זכר ונקבה היא עובדה פיזית-גופנית תמידית, אך יהודים אשר קיבלו במשך ההיסטוריה את האמונה "המשיחית" השתנו והפכו ל"יוונים", לגויים! צאצאיהם היום הם גרמנים, רוסים, צרפתים, ספרדים וכו'. "הברית החדשה" היא לא בשבילנו. היא קובעת שהתורה נתבטלה.

ג'ים: אבל ישוע לא ביטל את התורה. הוא מילא אותה.

דור: אומנם, על-פי "הברית החדשה", הוא אמר כי לא בא להפר את התורה אלא למלאות (מתי ה17): אבל פאולוס, אשר לפי "הברית החדשה" נקרא לשליחות מן השמים, מציג התגלות חדשה ועל פיה נתבטלה התורה. אפילו האיגרת אל העברים מאשרת זאת (ז' 12, ז' 19). ידוע לך שהצו האחרון קובע. הגויים לא היו כפופים לתורה ואינם צריכה לפטור ממנה. הדבר מתאשר גם באיגרת הגלטיים ג' 23-25: "... ובכן התורה הייתה אומנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה, אבל עתה, אחר אשר באה האמונה, איננו עוד תחת יד האומן". כלומר: אין אנו עוד תחת התורה! המלה עוד היא מלת מפתח המבהירה מי הם "אנו"- "אנו" מכוונת ליהודים שהצטרפו לקהילה "המשיחית" בגלטיה ול"יהודים המשיחיים" בכלל. אדגיש שוב, אין הכוונה ל"משיחיים"- מן הגויים, שהרי הם לא היו כפופים קודם לכן לתורה, אלא ל"יהודים משיחיים".

ג'ים: אני חושב שאינך מבין נכונה את כל הנושא.

דור: אני מבין היטב את התיאולוגיה "המשיחית" המקובלת על ידי נוצרים ו"יהודים משיחיים".

ג'ים: אבל יהודי משיחי יכול גם לדבוק בתורה.

דור: אם יעשה כך, הוא נמשל "בברית החדשה" לאשה נואפת (רומיים ז' 1-6). "הברית החדשה" קובעת כי נהרסה "מחיצת הגדר" המפרידה בין השניים- כלומר בין "היהודים המשיחי" לבין "המשיחי" – מן הגויים- וכי תורת המצוות נתבטלה, והשניים נעשו לאדם אחד חדש (אפסיים ב' 13-15). הואיל ו"המשיחי"- מן הגויים לא היה כפוף קודם לכן לתורה, אזי הריסת "מחיצת הגדר" בין השניים והתהוות "אדם אחד חדש" וביטול "תורת המצוות והחוקות" יש להם כיוון אחד: ליהודי המקבל את האמונה "המשיחית"! אשר לישוע שהטיף לשמירת התורה (מתי ה' 17,18,19, כ"ג 2=3) – הוא מוגדר "ישוע אחר". לכן מוזהרים "המשיחיים" מפניו ומפני השליחים "הגדולים כל כך", שהם שניים עשר תלמידיו (השנית אל הקורינתיים י"א 4-5). ולא זאת בלבד, אותו "ישוע אחר" הוא "המשיח מן הבשר" אשר "הברית החדשה" דוחה אותו (אותה איג' ה 16)!

ג'ים: ההגדרה "ישוע אחר" איננה אבסולוטית. אתה מנסה להמציא סתירות בעקרונות היסוד של אמונתנו המשיחית- סתירות שאינן קיימות.

דור: מטרתך "האבסולוטית" היא לנצר את היהודים. אתה דבק במשיחותו של ישוע, אך מתחמק מקביעת "הברית החדשה" שהוא שווה לאלוהים, ואף אלוהים שהיה לבשר- ודם (בשורת יוחנן א' 14, הקולסים ב' 9, פיליפיים ב' 6), זאת מפני שאתה יודע כי יהודים יפחדו מכפירה חמורה כזאת בדיבור הראשון!

ג'ים: אכן לפי הברית החדשה הוא נחשב לישות אלוהית, הוא אחד עם אלוהים ובמובן זה שווה לאלוהים.

דור: אתה משחק במלים. העיקרון של שוויון לאלוהים ואלוהים שלבש בשר ודם- סותר לחלוטין את התורה. אין אנו מחכים למשיח אשר, לפי התיאולוגיה "המשיחית", יסגיר לגיהינום נצחי את היהודים שאינם מאמינים בו. אנו בטוחים כי משיחנו יגאל את עם ישראל כולו- "חיל גדול מאד מאד" אשר "כל בית ישראל המה" (יחזקאל ל"ז 10-11). כאשר יבוא המשיח ייתן ה' אותנו "לשם ולתהילה בכל עמי הארץ" (צפניה ג' 20) ולא ישפיל אותנו לעיני הנוצרים והמתקראים "משיחיים"- החושבים שהם בלבד ייגאלו מכלל בני האדם. אל נא תחלק ליהודים ספרות "משיחית"!

ג'ים: אשקול את בקשתך. שלום

דור: שלום, ואולם אני רוצה להיפגש איתך עוד פעם.

ג'ים: אני מוכן.

דור: ניפגש כאן ביום זה, בשבוע הבא באותה שעה.

 

פגישה שלישית

ג'ים: שלום לך, דור.

דור: שלום, אני מקווה ששקלת את טענותיי.

ג'ים: הרהרתי בטענותיך ושמתי לב שאתה מתנגד בעיקר לכך שהברית החדשה היא דבר אלוהים, וכן להטפה ליהודים.

דור: אלה הם הגורמים שמסכנים את הקיום היהודי.

ג'ים: האם אינך יכול לקבל את ישוע לבדו?

דור: האפשר לקבל אותו בלי "הברית החדשה" ועקרונותיה? האם אתה מקבל אותו כך?

ג'ים: אמת, לעצמי אינני מציע זאת.

דור: שואל אני, היש היום "משיחיים" המקיימים את מצוותיו על פי 'הדרשה על ההר'? האם מטה אתה לחי ימנית למכה אותך על הלחי האחרת? ומי שירצה לריב איתך ולקחת את כותנתך, התיתן לו גם את המעיל (מתי ה-39-40)? קרא את הדרשה בפרק ה' ואילך.

ג'ים: מצוותיו הארציות אכן קשה למלא אותן, אך פעולותיו מעידות שהוא המשיח, ובכל זה מבחן מיוחד לקבל אותו מתוך אמונה.

דור: מי שלח אותך להטיף את האמונה בו?

ג'ים: לפי הברית החדשה מוטל עלי להכריז עליו בקרב היהודים.

דור: איזה צו שליחות מחייב אותך לעשות זאת?

ג'ים: הצו שניתן במתי כ"ח 19: "ואתם לכו אל הגויים ועשו תלמידים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש".

דור: אתה מאמין בצו השליחות הזה?

ג'ים: בהחלט, אני מאמין.

דור: אז אתה רוצה להטביל אותנו, היהודים, עם הגויים לתוך דת אחת, בעוד שה' הבדילנו מכל העמים (ויקרא כ' 24,26)? אנחנו עם קדוש לה' ובנו בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים (דברים י"ד 2). עלינו נאמר: "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" (במדבר כ"ג 9), "לא יתחשב" פירושו לא ייחשב במניינם. ובכל זאת אתה רוצה לטבול את היהודים והגויים ל"כור היתוך" רב לאומי כדי שנתבולל ונהיה איתם לגוף אחד (קורינתיים הראשונה י"ב 13)! היש לך עוד ספק בעניין זה? אפילו פטרוס לא פעל לפי צו השליחות שציינת, אלא ציווה לטבול לשם ישוע (מעשי השליחים ב' 38), בלי להזכיר את האב והבן ורוח הקודש! אז איך יכול אתה, ג'ים, להסתמך על צווי השליחות של "הברית החדשה"?

ג'ים: השמעת לי דרשה ממש. אני רואה שאתה בקי בברית החדשה.

דור: נכון, קראתי את "הברית החדשה".

ג'ים: עניין צו השליחות איננו חשוב כל כך. אני יכול להסתמך על הצו במרקוס ט"ז 15: "לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה".

דור: האם תוכל אז לעשות את כל האותות והמופתים המובטחים למאמינים? ראה בהמשך צו השליחות הזה. ואם תעשה מופתים, אתה עלול להיות בין הרבים שלא יכנסו למלכות המשים (על פי מתי ז' 21-23)!

ג'ים: אילו עשיתי מופתים, היית אומר שהם מעשי כישוף, אז מה טעם בעשיית מופתים את תכפור בהם? בתור מאמין אני יכול להטיף ליהודים בלי צו שליחות מיוחד.

דור: אצלכם המטרה מקדשת את האמצעים ולכן אתה מנסה לשכנע יהודים להמיר את דתם באיום של גיהינום נצחי על דוחי בשורתך!

ג'ים: דור, אתה מתקיף אותי שלא בצדק.

דור: אתה מנסה לנצר יהודים, דבר שהוא מתקפת זדון על כל המורשת היהודית.

ג'ים: אינני מנצר אותם, אני מבשר להם בשורת אמת.

דור: ההתחסדות הנדושה הזאת לא תוכל לשמש לך כמסך עשן. ומדוע אינך מציית לאיגרת אל העברים?

ג'ים: מה כוונתך?

דור: האיגרת אל העברים, אל "יהודים משיחיים", קוראת לך ולחבריך: "רידפו את השלום עם כל אדם!" (פרק י"ב 14). פעילותך גורמת מדון בארצנו. אין היא רדיפת שלום עם היהודים. אתה מתעלם מהרדיפות הנוראות שסבלנו במשך מאות בשנים כשנוצרים ניסו לכפות עלינו את אמונתם.

ג'ים: אבל אני רוצה בשלום הנצחי של העם היהודי בהכריזי על שר השלום!

דור: אתה מציע לנו שלום. ראה כמה דם נשפך בסכסוכים בין נוצרים- סכסוכים על שאלות תיאולוגיות שגרמו למלחמות כגון מלחמת 30 השנים באירופה, בשנים 1618-1648, ולרדיפת כתות נוצריות – כבר בימים קדומים- על שלא הלכו בתלם הנוצרי בשליט. בתקופת הרנסנס, בשנת 1553, שרפו חיים את הרופא והוגה הדעות הנוצרי, מיכאל סרבטוס, על שהצהיר כי בסוף כל בני האדם ייוושעו (על פי איג' אל הרומיים ה-18). האם בימינו יש שלום מוחלט בין כל הזרמים בנצרות בכלל ובין הקהילות המשיחיות בפרט?

ג'ים: טענותיך מחוכמות למדי, אך אינני משתכנע לחדול מהטפה ליהודים.

דור: באיגרת אל העברים י"ג 13,14, אתם נקראים לצאת מן המחנה היהודי משום שאין לכם פה עיר עומדת, אך אתם אינכם יוצאים אלא מתקיפים את המחנה ומנסים לכבוש אותו.

ג'ים: אינני רואה כך את הדברים.

דור: נסה בכל זאת לראותם ככתוב באיגרת אל העברים.

ג'ים: אני חושב שהתווכחנו די בערב זה. האם רוצה אתה שניפגש שוב?

דור: אינני בטוח בזה מפני שאינני רואה כל טעם בניסיון לשכנע אותך לנטוש את "צבא ההצלה" שלכם.

ג'ים: אני מוכן לפגוש אותך שוב, לשיחת סיכום.

דור: טוב, כאן באותו יום בשבוע הבא בשעה הרגילה.

 

פגישה רביעית

ג'ים: שלום, דור.

דור: שלום, ג'ים. במה נדון הערב?

ג'ים: אני מציע על הצטרפות לברית חדשה.

דור: אבל קודם אשאל אותך בעניין לידת ישוע. מאין לך הביטחון כי הוא נולד מבתולה שהרתה מרוח הקודש?

ג'ים: זה מבוסס על הכתוב בישעיהו ז' 14.

דור: לשון הפסוק כך: "לכן ייתן ה' הוא לכם אות- הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו עמנואל".

ג'ים: קרא ביתר פירוט במתי א' 18-25. האם אינך יכול להאמין שאלוהים יש בידו לעשות פלא כזה, שאמו העלמה הבתולה תהרה מרוח הקודש?

דור: זאת לא הנקודה. ה' יכול לעשות הכל! ישעיהו בדברו אל המלך אחז, מדבר על עלמה. עלמה היא אשה צעירה אשר יכולה להיות בתולה או לא בתולה. אין הנביא מדבר על הריון מרוח הקודש – שלא מגבר! מהמשך הפסוקים מתברר שהעלמה חיתה בעת ההיא, שכן הנביא אומר למלך אחד: "כי בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב, תיעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה" (פס' 16 באותו פרק). הילד שילדה העלמה הוא הנער המדובר בו. ואכן בטרם ידע למאוס ברע ולבחור בטוב – פלש מלך אשור לממלכת ארם ולממלכת ישראל בצפון, ואחז מלך יהודה ניצל מן המלכים אשר קץ מפניהם, כי רצו לפלוש לארצו. בזה אושר האות: בלידת הילד ובמניעת הפלישה לארץ יהודה. האות התקיים בימיו של אחז! האם לידת ישוע אחרי כ-700 שנה יכולה להיות אות לאחז ולבית דוד? ואיך תסביר סתירה בולטת בעניין הלידה? באיגרת אל טימותיוס השניה ב' 8 נכתב על ישוע "אשר מזרע דוד כבשורתי", בניגוד לגרסא האחרת הקובעת שאימו הרתה מרוח הקודש. והנה האיגרת הראשונה אל טימותיוס א' 4 – מזהירה מפני הגדות ולימודי תולדות, כנראה בגלל רשימת היוחסין הבלתי מדויקת ברצף הדורות במתי פרק א. קרא גם באיגרת אל טיטוס ג' 9 לעניין זה. ונשאלת השאלה למה, בכלל, ניתנת רשימת היוחסין בלוקס וגם מצד יוסף אם יוסף לא היה אביו של ישוע?

ג'ים: דבריך הארוכים היו מעניינים, אבל אינני מקבלם. אשר לרשימת היוחסין בלוקס, יוסף היה אביו המאמץ וראו לנכון לציין את ייחוסו.

דור: זה תרוץ תמוה. לעניין האמונה בהריון מרוח הקודש, ידוע שהיו כתות "משיחיות" שדחו את העיקרון הזה, בכלל כת "האביונים". הללו עברו מן העולם, כי נדחו ונרדפו. אשר לשם "עמנואל", מרים לא קראה לילד- עמנואל!

ג'ים: זה היה רק כינוי סמלי המציין את ישותו האלוהית. בתקופתו של ישעיהו הנביא – היה מוקדם מדי לציין את שמו.

דור: אין אנו מקבלים את הפרשנות הנוצרית הזאת.

ג'ים: נדון עכשיו בהצטרפות לברית חדשה כפי שהצעתי בתחילת הפגישה הזאת.

דור: טוב.

ג'ים: בהפיצי את ספר הברית החדשה מתכוון אני להציע ליהודים להצטרף לברית חדשה שנכרתה עם המאמינים.

דור: אתה מתכוון לכך שהברית אשר ה' כרת עימנו בסיני איננה עוד בתוקף?

ג'ים: במובן מסוים איננה עוד בתוקף משום שהיא ישנה. כעת יש לנו ברית חדשה טובה יותר.

דור: אתה מציע לנו, למעשה, לנטוש את התורה.

ג'ים: לא בדיוק כך.

דור: כאשר קוראים את פרק ח' באיגרת אל העברים משתמעת בבירור נטישת התורה. אצטט את פסוק 13 מפרק ח': "הנה כשאמר ברית חדשה יישן את הראשונה, ומה שהוא נושן ומזקין קרב קצו". כותב האיגרת האמין שהדבר יתממש עד מהרה, ו"המשיחיים" מאמינים שזה קרה כאשר נחרב בית המקדש השני. והנה בפרק ז' 12, באותה איגרת, נאמר: "כי בהשתנות הכהונה צריך שתשנה גם התורה".

ג'ים: אני מאמין שאין הכוונה לכך שתבוטל כל התורה. הכוונה היא בעיקר להקרבת הקורבנות. הברית החדשה איננה מבטלת את המצוות המוסריות והחברתיות שבתורה.

דור: מצוות מוסריות וחברתיות הן דבר אופייני לכל חברת בני אדם. ה' נתן לנו מצוות מיוחדות- מילה, שמירת שבת ומועדים ועוד מצוות, "הברית החדשה" מבטלת את המצוות הללו. עליך לשים לב לכך שהקרבת הקורבנות תחודש בבית המקדש שייכון בעת הגאולה – על פי נבואת יחזקאל בפרקים מ"ב, מ"ד, מ"ו. ולא זאת בלבד, בישעיהו, פרק נ"ו, מדובר על הצטרפות בני נכר שנלווים אל בני ישראל הנקבצים לארץ ישראל בעת הגאולה, וכך נאמר: "והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים" (פס' 7)! וראה גם ירמיהו ל"ג 18 בנבואה לאחרית הימים. זוהי הוכחה ברורה להקרבת קורבנות לעתיד לבוא.

ג'ים: כל זה איננו צריך למנוע את היהודים מלקבל את ישוע.

דור: זוהי רק מחשבת הרצון שלך.

ג'ים: ההצטרפות לברית חדשה היא על בסיס אישי.

דור: אין זה משנה כלל. מטרת המסע המיסיונרי בקרב היהודים הוא לנצר את העם היהודי. אשר לעמדת "הברית החדשה" כלפי ברית סיני, קרא באיגרת אל הגלטיים ד' 21 עד ה6. ברית סיני נמשלת שם להגר, אמו של ישמעאל, והיא יולדת לעבדות (ד' 24-25). ובפרק ה' 1 מוזהרים המאמינים שלא ישובו להיכבש בעול העבדות, כלומר בעול התורה. ומי "עלול" לשוב? מי שהיו קודם לכן כפופים לתורה וקשורים לברית סיני- "יהודים משיחיים"! קראו את הפרקים באיגרת הזאת ונראה אם תרגיש בנוח לנוכח ההתבטאות החמורה עד כדי ביזוי ברית סיני.

ג'ים: קראתי את האיגרת אל הגלטיים. אפשר שהיו בקהילה הזאת מי שהיו קודם גרים, והשליח חשש שהם בכל זאת ישפיעו על האחרים להתגייר. אף על פי כן אני מאמין שהעם היהודי צריך להצטרף לברית חדשה.

דור: תמה אני עליך שלא הזדעזעת מדברי האיגרת. גם אם היו שם גרים והוא חשש שיחזרו לתורה או ישפיעו על אחרים, האם זה מצדיק התקפה כזו על התורה ועל ברית סיני? ואתה עוד מאמין שהדברים נגד ברית סיני נאמרו ברוח הקודש! אנחנו מאמינים שה' יכרות עימנו ברית חדשה, כנאמר בירמיהו ל"א 30-35. ברית זאת ה' יכרות עם בית ישראל ובית יהודה בעת הגאולה. לשם כך אין צורך במיסיונרים, כי ה' ייתן את תורתו בקרבם ויכתוב אותה על לבם! והברית הזאת איננה מבטלת את מצוות התורה המייחדות את העם היהודים. ראה בתורה, דברים ל' 8.

ג'ים: אבל לפי הכתוב, עם ישראל הפר את הברית שה' כרת עימם בעבר, ככתוב בקטע שציינת מירמיהו – בפסוק 31. לפיכך יש מקום לברית חדשה.

דור: ובכל זאת לא הופרה הברית, כי ה' לא הפר אותה, שהרי אמר: "...לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני ה'... וזכרתי להם ברית ראשונים..." (ויקרא כו' 44-45).

ג'ים: אבל בינתיים...

דור: אנו חייבים לדבוק בברית סיני, בתורה, עד ביאת אליהו הנביא: והוא בבואו לא יורה לנטוש את התורה. בעבר, כאשר כרת ה' את בריתו איתנו, כל עם ישראל ניצב לפני הר סיני. הברית העתידה תיכרת במעמד כל עם ישראל.

ג'ים: הברית שנכרתה על יד ישוע היא ברית מיוחדת.

דור: שוב, הברית שאתה מציע לנו היא מרשם לניתוק העם היהודי מהתורה. אי אפשר להכחיש זאת.

ג'ים: אבל יהודים רבים בימינו מנותקים מן התורה. לפחות בשבילם יש לפעילות שלי מטרה.

דור: עליהם לשוב אל התורה. אתה מנסה לחטוף נפשות מעם ישראל.

ג'ים: אינני חושב כך. אני יהודי ואינני חוטף נפשות. אני בן ישראל אמיתי.

דור: נוצרים רבים מאמינים שהם בני ישראל האמיתיים, בהיותם מסתמכים על "הברית החדשה": "כי לא כל אשר מישראל ישראל המה" (הרומיים ט' 6).

ג'ים: הכוונה היא במובן הרוחני.

דור: אתה מצטעצע במושג "רוחני": וכי יהודים שקיבלו את אמונתך "הרוחנית" לא התבוללו במשך הדורות ואבדו בגויים במובן הגשמי?!

ג'ים: אני נגד התבוללות.

דור: אבל העובדות מדברות.

ג'ים: נדון בנושא אחר- בישעיהו, פרק נ"ג, על עבד ה' הסובל. אני מאמין שזה ישוע.

דור: אנו מאמינים שהעבד הוא עם ישראל הסובל בגלות.

ג'ים: אבל בעוד שהעבד סבל, לא פתח פיו והובל כשה לטבח (פס' 7) – עם ישראל התלונן ומתלונן על סבלותיו בגלות.

דור: במשך ההיסטוריה יהודים הובלו כשה לטבח. אושוויץ היא דוגמא אחת מני רבות! הם לא התלוננו, אלא התפללו לה'. האם אתה חושב את זעקתו של ישוע, על פי סיפור "הברית החדשה" (מתי כ"ז 46) – "אלי, אלי, למה עזבתני" לתלונה או לתפילה במצוקה? ובהמשך הפרק נאמר: "ויתן את רשעים קברו". לפי המסופר ב"ברית החדשה" הוא לא נקבר בקבר רשעים, אך בשואה הושלכו רבבות גוויות של יהודים לבורות כרשעים, ואין ספור נספים נשרפו ולא נודע מקום אפרם. תחשבו גם על משוספי החרב בפוגרומים. רבים מן ההרוגים נקברו אז בקברי אחים בלא זיהוי! האם לא נהגו בהם כברשעים?

ג'ים: כל זה איננו מבטל את האפשרות שמדובר בעבד ה', משיח.

דור: בשום פנים לא נקבל אפשרות של עבד ה', משיח, שהוא סוף התורה למאמינים בו (רומיים י' 4) ובסיס לביטול ברית סיני ולהתבוללות העם היהודי. לפי הפסוקים בישעיהו מ"א 8, מ"ד 1-2, מ"ה 4, מ"ח 20, מ"ט 3, ועוד- עם ישראל הוא עבד ה'.

ג'ים: עם ישראל סבל בגלל חטאותיהם והם לא שמו אשם נפשם. ראה פסוק 10 בפרק נ"ג על העבד.

דור: סבלנו בגלל חטאינו, אך לא תמיד. למה סבלנו עבדות במצרים? וכאשר נענשנו על חטאים, עזרו הגויים לרעה! ראה זכריה א 15.

ג'ים: אבל עם ישראל לא סבל מרצונו.

דור: רוב הנרצחים בשואה לא התנגדו אף על פי שלא היה להם מה להפסיד אילו התקוממו כולם. זכור את היהודים שעלו על מוקד האינקוויזיציה מרצונם, בעיקר אנוסים שנתפסו שומרי שבת וכו'. הם נשרפו חיים ויש שקודם נמתחו על גלגלי עינויים וכו', אך לא נטשו את ה', וזכור את הרבבות שנרצחו בפוגרום של חמילנצקי ויכלו להציל עצמם אילו התנצרו, אך העדיפו למסור נפשם מרצון, וכן בפוגרומים של הצלבנים! והנה "בברית החדשה" (בשורת יוחנן י"ג 18) מצטט ישוע מתהילים מ"א 10: "אוכל לחמי הגדיל עלי עקב" ברמז על יהודה איש קריות. אבל באותו הפרק, בפסוק 5, נאמר: ה' חנני, רפאה נפשי, כי חטאתי לך". אם לנוכח מלים אלה אתה מאמין כי ישוע יכול להיות השה שבישעיהו נ"ג – אזי גם עם ישראל יכול להיות השה!

ג'ים: אתה מנסה לרמוז כי ישוע לא היה צדיק מושלם, כפי שעם ישראל איננו צדיק מושלם! זה גידוף. אתה מדבר מתוך שנאה.

דור: אין לי שום כוונה לגדף ולא משנאה אני מדבר. אני מנסה לשכנע אותך שתבין כי כל פעילות מיסיונרית בקרב העם היהודי היא הרסנית.

ג'ים: בנוגע לתהילים מ"א 5, המתוודה הוא בעל המזמור, והאיש שהגדיל עקב (פסוק 10) הוא כנראה אבשלום שקם נגד דוד אביו. ישוע הרחיב את האמירה הזאת באופן שתרמוז על יהודה תלמידו. גם פרשנים ורבנים בדרשותיהם נוטלים פסוקים מסוימים ומייחסים אותם למה שנראה כבלתי קשור לעניין שדנים בו.

דור: אז אתה מסכים עם דרך הפרשנות הרבנית!

ג'ים: אבחן את טענותיך בנוגע לעבד בישעיהו נ"ג לנוכח ישעיהו מ"א 8, מ"ד 1-2, מ"ה 4, וכו'.

דור: אני חוזר ואומר: מבחינתנו לקבל את אמונתך "המשיחית"- פירוש הדבר סוף הקיום הנבדל של העם היהודי, וסוף וקץ התורה. שוב, ההיסטוריה מוכיחה מה קרה ליהודים שקיבלו את האמונה "המשיחית" –הם וצאצאיהם התבוללו ואבדו בגויים.

ג'ים: אינני יכול להמעיט מתוקף טענתך. ואולם אני מאמין כי בתהילים קי"ח מדובר בישוע.

דור: המדבר בפרק זה אומר: "כל גויים סבבוני, בשם ה' כי אמילם" (פסוק 10). לפיכך לך אל הגויים והפוך את כולם לאוהביו.

ג'ים: אני מאמין כי "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" מכוונת אליו. (פס' 22).

דור: בפסוק הבא נאמר כי מאת ה' הייתה זאת, כלומר: מאיסת האבן היא מאת ה' ולא רק זה שהיא נהפכה לראש פינה. בחן את הדבר הנאמר בירמיהו כ"ב 28-30: "...האיש הזה כניהו, אם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלכו על הארץ אשר לא ידעו...כה אמר ה': כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כסא דוד ומושל עוד ביהודה" ובכל זאת, זרובבל, צאצא של יכניה (הוא כניהו) (דברי הימים א', פרק ג' 16-19) היה למושל, פחה, ביהודה! (חגי א' 1): וכן "ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה" (זכריה ד' 9). הנה אף על פי שיכניה וזרעו נפסלו, בכל זאת היה צאצאו, זרובבל (דברי הימים א' ג' 19), למושל ביהודה! באופן זה האבן שנמאסה הייתה לראש פינה.

ג'ים: מי הם הבונים שמאסו באבן?

דור: בית הדין העליון של מעלה. אל תתפלא, יש דבר כזה. קרא בזכריה ג' ובמלכים א' כ"ב 19-20. ה' ומלאכיו פסקו את הדין אשר בירמיהו כ"ב 28-30, והם גם שעשו את האבן לראש פינה בזרובבל!

ג'ים: מעולם לא שמעתי את הפירוש הזה. הפירוש מעניין, אך אינני מקבל אותו. שוב, אני מאמין שנשלחתי אל היהודים לבשר להם ברית חדשה מעולה יותר מן הישנה.

דור: זאת למדת באיגרת אל העברים ח' 6-13, אך הנאמר בדברים ל' 8: "ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום" – היום בסיני! – סותר לחלוטין את הכתוב באיגרת אל העבירם. אשר לאמונתך שנשלחת אל היודים, גם רודפינו חשבו כך. בשנת 1099 כבשו הצלבנים את ירושלים ודרשו מהיהודים לקבל את האמונה "המשיחית", אך היהודים סירבו. מה עשו הצלבנים? שרפו אותם חיים בבית הכנסת! בטוחים היו שנשלחו אל היהודים! שוב, הצג לנו את הדברים המיוחסים לישוע ב"ברית החדשה" – בשפה שאמר אותם, ונבחן אותם.

ג'ים: אנו לא צלבנים ואנו דוחים כל אלימות. אשר לדברי ישוע המקוריים, אפשר שנמצא אותם על ידי תגלית ארכיאולוגית.

דור: לא הארכיאולוגיה נתנה לנו את התנ"ך בלשון המקורית.

ג'ים: היעדר הדברים שנאמרו בלשון המקורית היא גם מרכיב במבחן האמונה. מיליונים עמדו במבחן זה.

דור: זאת לא ראיה. הכתובים המקוריים שלנו, התנ"ך, הם העדות הנמשכת עד היום. עלינו לדבוק בה'.

ג'ים: אני מאמין כי ישוע יאשר את הכתוב בברית החדשה כאשר יבוא..

דור: האם לשפוך זעמו עלינו – כפי ש"משיחיים" קנאים מייחלים לכך יותר מ-19 מאות שנים?!

ג'ים: הוא יושיע את המאמינים בו.

דור: כבר נתנסינו ב"גאולה הנוצרית שהציעו לנו במשך מאות שנים!

ג'ים: אז קבל אותו בלי שום זיקה לנצרות.

דור: זוהי עוד תחבולה מיסיונרית מובהקת, כדי לנצר אותנו. עלינו לקיים את זהותנו הנפרדת עד סוף הדורות: "כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם ה' אלוהינו לעולם ועד" (מיכה ד' 5). ישוע נחשב אצל "המשיחיים" בתור אל בבשר, לא רק בתור בן אלוהים! שילכו הגויים בשמו!

ג'ים: אבל בצפניה ג' 9 נאמר: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', לעבדו שכם אחד".

דור: אכן הדבר יתגשם כאשר ה' ישכון בציון ויימלא הכתוב בישעיהו ב' 2-4 "...כי מציון תצא תורה..." וגם : "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", ישעיהו י"א, 9, וראה חבקוק ב' 14. אנו הולכים בשם ה', על כן הנח לנו!

ג'ים: אשקול את טענותיך. אני חושב כי יש הקבלה בין ישוע ליוסף. יוסף נמכר על ידי אחיו לישמעאלים* והאחים טענו שהוא מת, אך ברבות הימים היה למושל ומושיע מצרים ועזר לאחיו בעת הרעב והציל אותם ולבסוף גילה עצמו לפניהם. כך יוסף היא דמות מקבילה לישוע.

דור: ההקבלה הזאת מוצגת על ידי מטיפים "משיחיים", אבל היא איננה מאוזנת. בעוד שרוב אחי יוסף היו מעורבים במעשה הנוגע ליוסף, נציגי השבטים לא היו מעורבים במה שקשור לישוע. בעוד שהתנ"ך איננו תוקף את אחי יוסף על התנהגותם כלפיו, "הברית החדשה" תוקפת בזעם את היהודים על מה שהיא טוענת כי עשו לישוע. אם אתה דבק להקבלה שלך, אזי משרתיו המצרים של יוסף, הלא יהודים, מקבילים לכל המיסיונרים! אך בעוד שהם לא סיפרו לאחי יוסף כי יוסף הוא עברי – אתה וכל המיסיונרים מספרים לנו השכם והערב מי הוא ישוע לפי אמונתכם, וזאת מתוך כוונה לנצר אותנו. יתר על כן, רק לאחר שהמשרתים של יוסף יצאו מן החדר התוודע יוסף לאחיו. לפיכך, אם מאמינם אתם בהקבלה שאתה מציג, אז צאו מן "החדר", מן המחנה!

ג'ים: יוסף ציווה על משרתיו לצאת מן החדר, אך ישוע לא ציווה עלינו לצאת.

דור: הצווים של "הברית החדשה" מבחינתכם הם בחזקת צווים שנמסרו ממנו, כי מאמינם אתם ש"הברית החדשה" נכתבה ברוח הקודש. והנה באיגרת אל העברים י"ג 13,14 נקראים אתם, "היהודים המשיחיים", לצאת מן "החדר", מן המחנה היהודי! אין ב"ברית החדשה" צו אל "המשיחיים" – מן הגויים לצאת ממחנה הגויים! המסקנה ברורה: "הברית החדשה" מצווה אתכם שלא לקיים פעילות מיסיונרית בקרב היהודים! הצו האחרון קובע ולא תוכלו להסתמך על צווי שליחות קודמים.

ג'ים: על כך לא חשבתי, אך בינתיים אני כרוך בפעילות של הטפה ליהודים. אדון בדבר עם חברי.

דור: הדבר שאני חוזר ואומר הוא ברור: ה' הבדילנו מן העמים להיות לו (ויקרא כ' 26), ואם נקבל את הצעתכם להצטרף לברית חדשה "המשיחית" נאבד את זהותנו הנבדלת מן העמים, שכן "הברית החדשה" מלמדת בבירור שנהרסה המחיצה בין "היהודים המשיחיים" לבין "המשיחיים"- מן הגויים במסגרת אמונתכם, ונתבטלה התורה (אפסיים ב' 14,15)! ואדגיש שוב לפני סיום שיחתנו: בתורה (דברים י"ד 1-3) נאמר לנו: "בנים אתם לה'... כי עם קדוש אתה לה'... ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים...". ובהמשך (פס' 4 ואילך): "לא תאכל כל תועבה...", וניתן שם פירוט כל בעלי החיים שאסור לנו לאכול מבשרם- מהיותנו בנים לה'! והנה "הברית החדשה" שהיא דבר אלוהים בעיני "המשיחיים", מבטלת את האיסור הנ"ל באומרה: "כי כל בריאת אלוהים טובה ואין דבר משוקץ ובלבד שייאכל בברכה" (1 טימותיוס ד' 4, וראה רומיים י"ד 14, קולסים ב' 16). איך אתה יכול לקבל את ההכשר הזה בניגוד לצו ה'? ברור שההכשר כוונתו דווקא ליהודים שהיו ל"משיחיים", שהרי "המשיחיים" מן הגויים כלל לא חויבו באיסור אותם מאכלים המפורטים בתורה!

ג'ים: כבר אמרתי, השליח רצה למנוע את המשיחיים- מן הגויים מלהתגייר ומלהשתעבד לתורה.

דור: הוכחתי לך מן "הברית החדשה" ש"יהודים משיחיים" הם גוף אחד עם "משיחיים" מן הגויים, וש"יהודים משיחיים" אינם כפופים עוד לתורה. ההכשר מכוון דווקא אל "היהודים המשיחיים" כדי למנוע אותם מהשתעבד לתורה, וגם כדי שלא ימנעו עצמם משולחנם של "משיחיים"- מן הגויים, כפי שברור הדבר מתוכחתו של פאולוס כלפי כיפא (איג' אל הגלטיים ב' 11-17)!

ג'ים: לדעתי, ראוי שיהודי משיחי לא יאכל מאכל האסור לפי התורה- כדי שלא יהיה מכשול ליהודי.

דור: כלומר, אינך רוצה שיהיה מכשול ליהודי כדי שתוכל ביתר קלות לנצר אותו. הטקטיקה המיסיונרית חשובה לך יותר מדבר ה'! האם אתה ערב לכך שכל "היהודים המשיחיים" בעולם אינם אוכלים חזיר ומאכלי תועבה אחרים?!

ג'ים: הארכת בדברים. אני חושב ששוחחנו די לערב זה. שקול נא את כל טענותיי. גם אני אבחן את דבריך.

דור: שלום, בתקווה שניפגש שוב כאשר תחדל מהטפה ליהודים.

ג'ים: העתיד ידבר! שלום.

דור: בכל זאת חכה, הואיל וכל המנגנון המיסיונרי קם עלינו, תן לי לומר עוד דבר גם אם אחזור על דברים שכבר אמרתי. לא נזנח את התורה. לא נקבל דת המבססת הכל על אמונה הנוגדת את התורה. חשוב על זה: אלפי רוצחים נאצים שלאחר השואה מצאו את הזמן ללכת לכנסיה, להזדקן ולמות באמונתם "המשיחית"- הם, על פי התיאולוגיה "המשיחית" שלכם, ילכו אחרי מותם ישר לגן עדן, אך על פי אותה תיאולוגיה, היהודים אינם בגן עדן מפני שלא האמינו בישוע! בעוד שאתה מאמין שהוא שווה לאלוהים והוא אלוהים בבשר ודם, אנו דבקים בנאמר שה' הוא האלוהים, אין עוד מלבדו ואין זולתו ואין אלוהים עימדו (דברים ד' 35,39, ל"ב 39). ישעיהו מ"ד 6, מלכים א' ח' 23. דברים הימים א' י"ז 20). אל אחד לנו, בו אנו מאמינים! כל הבטחותיו הטובות נתן לנו. עלינו לדבוק בתורה כפי שציוונו גם על יד הנביא האחרון מלאכי (פסוקים אחרונים). התורה היא חכמתנו ובינתנו לעיני העמים (דברים ד' 6-8). אנו דוחים "ברית חדשה" המלמדת שהתורה נתבטלה, "ברית חדשה" המתירה לזנוח מצוות תורה – את שמירת השבת, את המילה ועוד. לא נקבל "ברית חדשה" המתירה לאכול כל מאכל בניגוד לצו ה' ובניגוד לרצונו להבדילנו מן העמים (ויקרא כ' 24-26), אך "הברית החדשה" כוונתה להטמיענו בעמים! לא נקבל שוויון המוצע ב"ברית חדשה" בין יהודים למי שאינם יהודים (גלטיים ג' 28) במסגרת האמונה "המשיחית", שכן מהגויים נדרש לנטוש את אליליהם, ומאיתנו נדרש לנטוש את התורה שנתן לנו ה' ביד משה! בעת הגאולה יכרות ה' עימנו ברית חדשה- ברית אשר איננה נוגדת את התורה- בכתבו אותה על לוח ליבנו באופן שלא ילמדו איש את רעהו לדעת את ה' (ירמיהו ל"א 31-34). אנחנו בניו של ה' בכל התנאים והנסיבות (דברים י"ד 1. ישעיהו א' 2), וה' אומר עלינו: "בני בכורי ישראל" (שמות ד' 22). אנחנו בוטחים בה'. אני קורא לך ולכל המטיפים והשליחים "המשיחיים" בכל אשר הם: חדלו מן המסע המיסיונרי בקרב העם היהודי! חדלו מרדיפת הנפש היהודית!

 

נ.ב. רשימת היוחסין אשר במתי, פרק א' - סותרת לחלוטין את זו אשר בלוקס ג' 23-38.

הדפס