אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

המיסיון ליהודים


פטרוס וחבריו היו ראשוני המבשרים "המשיחיים" בין היהודים, ושנים אחדות אחרי כן ניהל פאולוס מסע מיסיונרי עולמי (בקנה מידה של הימים ההם) – בסיסמה "ליהודי ראשונה!", רוב מכריע של יהודי הארץ והתפוצות דחו כבר אז את בשורתם, והללו שקיבלוה נטמעו בנצרות וכל צאצאיהם אינם איתנו היום.

 

מעת שהפכה הנצרות לדת הרשמית של הקיסרות הרומית, היו היהודים חשופים לפעילות מיסיונרית בחסות השלטון. גזירות קשות נגזרו על יהודים בגלות הנוצרית על שדחו את הבשורה "המשיחית", ורבות היו הפורענויות שהומטו על היהודים בשל כך.

 

במאה ה-15 קם "המשיחי" לותר נגד מה שהיו בעיניו עיוותי הכנסייה. לאחר שזכה לותר להצלחה ונהייה של רבים אחריו, הוא קיווה שסוף סוף יקבלו היהודים את דתו המתוקנת, את האמונה "המשיחית" הצרופה. אבל היהודים דחוהו, שכן העם היהודי דחה את האמונה הזו מראשיתה ואין כל חשיבות מבחינת היהדות איזו "משיחיות" – מקורית, מסתאבת או מתוקנת – תוצע לו. ואז ניעור לותר, אבי "המשיחיות" המתוקנת, ובחמת טירוף נגד העם היהודי כתב עליהם דברי שטנה שהכשירו את הקרקע לשואה 400 שנה לפניה!

(בין יתר דברי הבלע שכתב לותר, הוא הציע לשרוף את בתי הכנסת והנאצים עשו זאת. לא בכדי כינהו ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין, ביום השואה, - "גדול האנטישמים בכל הדורות!" יש לזכור כי הנאצים לא התחנכו על ברכי דת בראהמה. בבסיס הנאציות רבודה הייתה האנטישמיות הנוצרית המסורתית השאובה מן הברית החדשה)

 

ברביע השני של המאה ה-19 קיבלה הפעילות המיסיונרית האבנגליסטית בקרב היהודים תנופה חדשה. עיקר הארגונים למטרה זו הוקמו בבריטניה וגם יהודים מומרים גויסו לפעילות זו. ברבות השנים הוקמו ארגונים מיסיונרים לפעיות בקרב היהודים גם בארצות אחרות במערב. בשנים האחרונות התרחבה מאוד הפעילות המיסיונרית במדינת ישראל וברחבי העולם היהודי. "יהודים משיחיים" אחדים הקימו בארץ, בעזרת תרומות מן העולם הנוצרי, גופים שעוסקים ב"בישור". הפעילות המיסיונרית בארץ מתנהלת הן בגלוי והן בחשאי, והכל במטרה אחת – להביא את העם היהודי לקבלת הבשורה "המשיחית" שדחה אותה במשך 2000 שנה!

 

אחד מעיקרי הבשורה "המשיחית" הוא גזר דין של גיהנום נצחי לכל "הלא-מאמינים". אין פשרות בעיקר הזה. לפיכך תיארו כמה פעמים "מבשרים משיחיים" את היהודים שנרצחו באושוויץ כאבודים לנצח. זוהי בשורת האהבה "המשיחית" בלי כחל ושרק, שהביאה גיהנום על העם היהודי – בעולם הזה!

 

הפעילות המיסיונרית-משיחית בישראל נתמכת גם על ידי גופים נוצרים אבנגליים מקומיים שהעמיקו את שורשיהם בארץ בחסות "אהבה לישראל" ובכסותה.

 

(פרופ' צבי סובל, מהפקולטה למדעי החברה, באוניברסיטת חיפה, על נוצרים "אוהבי ישראל": "כל פעם כאשר אנו רואים בתכניות של נוצרים פונדמנטליסטים התייחסות אקטיבית ל'אהבת ישראל', פירוש הדבר העברת המסר של הנצרות.")

 

המזימה של ניצור העם היהודי מתממשת כאן, במדינת ישראל! כן, "יהודים משיחיים" יטענו שהם היהודים האמיתיים. רק ייפלא כיצד נטמעו כל היהודים האמיתיים הללו במשך הדורות! איה היהודים שהאמינו לפאולוס, שאיים על היהודים דוחי בשורתו?? ואיה הם צאצאיהם היום? מי יודע כמה מהם הפכו לרודפינו במשך הדורות – כרבים מן הגויים מקבלי "הבשורה". והוא, פאולוס, החליט (על פי הבה"ח, מעשי השליחים י"ג 46) שיהודים דוחי "הבשורה, דנו את עצמם "שאינם זכאים לחיי עולם"! כלפי אותם יהודים שבקנאותם לה' אלוקי ישראל ולתורתו קמו בתוקף ובצדק נגדו, הטיח: "דמכם בראשכם!" (שם י"ח 6). ועתה באים "משיחיים" לבשר ליהודי "יהדות משיחית" מבית מדרשה של ,הברית החדשה" שהצמיחה את שונאי ישראל האכזרים ביותר!

 

העם היהודי שנצטווה לדבוק בה' ובתורתו ידחה את הבשורה "המשיחית, ולא יחלל את קרבנם של רבבות יהודים שמסרו את נפשם הדוויה בקריאת "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", בעת שמתו על קידוש השם בדחותם את אותה הבשורה!  

 

לכניסה לפורומים

הדפס