אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

אנחנו מצהירים כי אמונתנו נוצרית!

ארגון יהודי משיחי מאמץ עקרונות האמונה של ארגון נוצרי מיסיונרי
בעיון קל באתר של אותו ארגון נוצרי, שמים לב כי מנהלי הארגון המשיחי הינם שליחי מיסיון של אותו ארגון
אין אימוץ עקרונות - יש הלבשת תחפושת יהודית לאותם עיקרונות נוצריים
יהדות משיחית = נצרות
1/06/2017
רשימת מיסיונרים המועסקים על ידי TMM (מתוך האתר של TMM)
רשימת מיסיונרים המועסקים על ידי TMM (מתוך האתר של TMM)

זה ש"היהדות המשיחית" הוא שם של זרם נוצרי אוונגליסטי פונדומנליסטי אינו דבר חדש. וזה שכנסיות וארגונים נוצריים תומכים כספית ותיאולוגית במיסיונרים ישראלים המשרתים מטעמם בקהילות משיחיות בישראל זה גם לא דבר חדש.

והנה, הוכחה די חותכת לעניין:
איתן ואורית קשטן, בעלי הוצאה לאור "החותם", שמפיצה תכנים נוצריים מתורגמים לעברית - עם שיפורי שפה שמסתירים את תוכנם האמיתי (נוצרי הופך למשיחי, כנסייה לקהילה, מומר הופך לנושע), משמשים כמיסיונרים של ארגון TMM מצפון קרוליינה, ארה"ב, שמטרתו היא להכשיר מיסיונרים להפצת הבשורה.

באתר של הוצאה לאור "החותם" ניתן למצוא את עיקרי האמונה של מפעל הזוג המיסיונרי:

עקרונות האמונה של "החותם":
* אנחנו מאמינים שכתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה) הם דבר אלוהים המושלם שנכתב בהשראת רוח אלוהים.
* אנחנו מאמינים שיש אלוהים אחד בלבד שבו שלוש אישויות: אב, בן ורוח הקודש.
* אנחנו מאמינים שישוע המשיח הוא אלוהים, שנולד לבתולה, ששפך את דמו כדי לכפר על חטאי הנבחרים, שהוקם מהמתים, שעלה השמיימה, שישוב לקהילתו לפני שאלוהים ישפוך את חמתו על העולם החוטא, שיקים את מלכותו וימלוך מהר ציון.
* אנחנו מאמינים בקיומו של השטן שנברא מושלם, בחר לחטוא והפך לאויב של אלוהים ושל הבריאה. במותו ובתקומתו ניצח ישוע המשיח את השטן, אחת ולתמיד.
* אנחנו מאמינים שכל בני האדם חוטאים מטבעם ואינם יכולים להיוושע אלא אם פועל בהם רוח הקודש ומוליד אותם מחדש. אנחנו מאמינים שאנשים נצדקים בחסד בלבד דרך אמונה בקורבן המכפר של המשיח.
* אנחנו מאמינים שרוח הקודש שוכן בלב המאמינים, מקדש אותם, מעניק להם כישרונות ומכשיר אותם כדי שישרתו את אלוהים, ומאפשר להם לחיות בקדושה על פי כתבי הקודש.
* אנחנו מאמינים שהמאמין נושע לנצח ושמי שמת בחוסר אמונה יאבד לנצח.
* אנחנו מאמינים שהעולם נברא על ידי אלוהים בשישה ימים כפי שמתואר בספר בראשית.
* אנחנו מאמינים שתפקידה של קהילת המשיח הוא לפאר את אלוהים, להפיץ את בשורתו וללמד את המאמינים את כתבי הקודש ואת הדרך לחיות על פיהם.

והנה הצהרת האמונה של המשלח הנוצרי:

1.We believe the Bible is the verbal (every word) and plenary (complete) inspired Word of God as contained in the original manuscripts. We employ a literal, grammatical/historical method of interpretation as opposed to an allegorical and mystical interpretation.
2.We believe there is but one God, eternally existing in three Persons: Father, Son, and Holy Spirit.
3.We believe in the Deity of Christ, His virgin birth, the shedding of His blood for the atonement of His elect, His bodily resurrection, His ascension, His return for the Church before His wrath is poured out on a rebellious world, and His establishment of His kingdom on earth which He will rule from Mount Zion.
4.We believe in the existence of a personal devil, Satan, who was created perfect, but willfully sinned and became the arch enemy of God and His creation. The ultimate defeat of Satan has been accomplished through the death and resurrection of Jesus Christ. The New Testament does not instruct believers to command or bind Satan and his demons. Satan is to be resisted by the believer through steadfast obedience to the Word of God and with confidence in God’s loving sovereignty.
5.We believe that all men are by nature sinful and lost and that regeneration by the Holy Spirit is absolutely essential for salvation. We believe that men are justified solely by grace through faith in the shed blood of Jesus Christ, that man is totally unable in himself to yield to the Gospel, and that only God, in His sovereign wisdom, love, and power, works to achieve the salvation of His chosen people.
6.We believe that the Holy Spirit indwells, sanctifies, gifts, and empowers believers for service, enabling them through obedience to the Word of God to live lives of increasing holiness. Signs and wonders were given in the apostolic era to authenticate and confirm the apostles’ message. Today Scripture is the sole test of the validity of a man’s message. In the last days Satan will use signs and wonders to deceive many.
7. We believe that the believer is eternally saved and that those who die in unbelief are eternally lost.
8.We believe in the literal Biblical account of creation (a grammatical/historical method of interpretation).
9.We believe in Christian baptism and that the Lord’s table is the commemoration of His death until He comes.
10.We believe that the supreme mission of the Church is to glorify God and to preach the Gospel and make disciples throughout the world.

 

 כמו שניתן לשים לב, עשרת העקרונות זהים לחלוטין (גם לפי אותו סדר). 
היה ניתן לחשוב כי ארגון המזוהה לכאורה עם "היהודים המשיחיים" אימץ לעצמו עיקרונות של ארגון נוצרי, אולם מול העובדה כי אותם "יהודים משיחיים" עובדים מטעמו כמיסיונרים, מבינים כי אין הבדל וכי מדובר באותו הדבר: הדת הנוצרית.
אללו הינם מומרים, נוצרים מיסיונרים, שבעצם מפיצים דוקטרינות של ארגונים נוצריים ששולחים אותם לציבור הישראלי על מנת להעביר אותו על דתו. 

הדפס