אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

ארה"ב - עוד שני בכירים עזבו את היהדות המשיחית

10/11/2013

לאחרונה, זה כבר הפך לתופעה (מבורכת) בארה"ב: דמויות בולטות פורשות מכת "היהדות המשיחית" וחוזרות לחיק היהדות האותנטית:

- איירה מיכאלסון ששימש כראש קהילה "בית תפילה" בקלרמונט (פלורידה, ארה"ב). הוא היה מקורב מאוד לבכירים של האגודה היהודית משיחית של אמריקה (MJAA) ובשלב מסויים אף מונה לעוזר נשיא הארגון.

- ג'ין שלומוביץ, מההתאחדות של הקהילות היהודיות משיחיות (UMJC).
שלומוביץ אף פרסם הודעה: "אינני מאמין יותר שהכתובים היוונים של הברית החדשה מהווים את דבר ה'. לא, אני חושב שהכתובים הללו הינם מרד בדבר ה' ...כיהודי, לעולם לא הרגשתי כה קרוב לה' מאז שהאליל ישוע לא ניצב יותר ביני לבין יוצרי".

לאחר שנות שיטוט בשדות רועים, זכו שניהם לחזור ליהדות האותנטית.

 

הדפס