אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

Юридическая и научная точка зрения о "мессианских евреях".