אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

רועה קהילה הולך מכות

הדפס